Zeker zeventien bouwvakkers zijn in de Indiase deelstaat Mizoram om het leven gekomen toen een deel van een spoorbrug in aanbouw instortte. Op het moment van instorten waren er volgens lokale autoriteiten 35 tot 40 mensen op de brug aanwezig. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Reddingswerkers en onderzoekers zijn aanwezig op de plaats van het ongeluk. De Indiase premier Modi betuigde op X (het voormalige Twitter) zijn medeleven met de nabestaanden. Volgens de politie hielpen mensen die in de buurt van de brug wonen direct mee om gewonden naar het ziekenhuis te brengen. Hoe de brug kon instorten, is nog onbekend.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de snelweg A16 Rotterdam aangelegd, een nieuwe snelweg ten noorden van Rotterdam die de snelwegen A13 en de A16 met elkaar verbindt.

Viaduct over Terbregseplein

Onderdeel van de nieuwe snelweg is een 450 m lang viaduct over het verkeersknooppunt Terbregseplein bij Rotterdam. In februari 2023 werd na 15 maanden het laatste deel van het viaduct (1 rijrichting) al op zijn definitieve plek geschoven. In het weekend van 19 en 20 augustus 2023 is de oversteek compleet gemaakt met het op hun plek hijsen van 10 betonnen prefab liggers van ieder 100.000 kg. De liggers zijn bij Rotterdam over de spoorlijn Rotterdam - Gouda heen gelegd en vormen het laatste deel van de zuidelijke rijrichting van het viaduct. Hiervoor was een buitendienststelling van het spoor nodig. 2 zware mobiele kranen hesen de liggers stuk voor stuk van een vrachtwagen af. De vrachtwagen reed daarvoor over het eerste deel van het viaduct, tot aan de spoorlijn. Iedere ligger is 30 m lang en 1,3 m breed. Het is gelukt om de zware liggers recht van de vrachtwagen af te hijsen en over de bovenleiding van het spoor heen precies op zijn plek te leggen. Een enorme precisieklus.

UTRECHT - Iedereen die wel eens over de A12 rijdt bij het Amsterdam-Rijnkanaal heeft gemerkt dat er sinds juni vorig jaar grootscheeps onderhoud wordt gepleegd aan de Galecopperbrug richting Arnhem, waar dagelijks maar liefst 110.000 auto’s en vrachtwagens overheen rijden. Op de Kohnstammschool kwamen maandag vier mensen van Rijkswaterstaat (RWS) uitleggen waarom en vooral hoe de stalen kabels kunnen worden vervangen.
Omgevingsmanager Rudy Klunder van RWS vertelde dat om de brug ook in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken de hoge torens moeten worden versterkt en de stalen kabels vervangen.
Daarna mochten de kinderen van groepen 7 zelf aan de slag bij een 3,5 meter lange maquette om een werkeiland op de brug te bouwen, de omleidingsroutes te bepalen en de stalen kabels te vervangen. Iedereen droeg daarbij vanzelfsprekend oranje hesjes. „Leuk om zo te knutselen aan de brug”, reageerde Nora. Haar klasgenote Nada vond de maquette ook het leukst. „Je kunt dan zien hoe je het allemaal in elkaar moet zetten. En de brug hangt echt aan kabels.”

Het is een onopvallend, verroest hek, waar de verf van afbladdert. Bij aanleg kostte het ‘slechts’ 92 gulden. Toch wordt deze balustrade in Zwammerdam binnenkort opgeknapt en uitgeroepen tot cultureel erfgoed.

Lees meer in het AD

De Bruggenstichting heeft besloten een tweede, geheel herziene druk uit te geven van het boek BRUGGEN, basiskennis voor civiel technici. Dit gaf de auteur de mogelijkheid om de omissies uit de eerste druk en de wijzigingen, zoals die in de digitale versie van de eerste, herziene druk al gedeeltelijk beschikbaar waren, nu ook als ‘hard copy’ uit te geven. 

11 MEI 2023 - VERNUFTELING 2023

De Vernufteling 2023 is toegekend aan Antea Group. Zowel de vakjury als het publiek beoordeelde een circulair viaduct van het ingenieurs- en adviesbureau als het meest innovatieve ingenieursproject van afgelopen jaar.

Samen met een aantal partners richtte Antea Group het consortium Closing the Loop op, met als eerste project de volledig circulaire vervanging van het Daelderweg-viaduct over de A76 bij Nuth in Zuid-Limburg. Twee derde van het nieuwe viaduct dat hier komt te liggen, zal uit hergebruikte onderdelen bestaan, de rest wordt opgebouwd uit gerecyclede materialen. Zo wordt niet alleen bespaard op een hoop materialen, maar de methode helpt ook de CO2-uitstoot beperkt te houden.

(25 mei 2023)
De provincie Noord-Holland werkt samen met haar partners aan een snelle, betrouwbare busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Het ontwerp voor de brug en de busbaan is klaar en is in samenspraak met de omgeving gemaakt. Illustratie van de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. In de volgende fase van het project wordt het ontwerp weer verder uitgewerkt. Deze fase start na de inspraakronde over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan van een gemeente en is tijdens de inzageperiode door iedereen in te zien.

Van onderzoek tot toepassing in de praktijk Eva Lantsoght, Yuguang Yang, Max Hendriks - 21 december 2022

Om de vele bestaande betonnen bruggen - die de komende tijd het einde van hun beoogde levensduur bereiken - te beoordelen, is het belangrijk een aanpak met verschillende niveaus van beoordelen te gebruiken. Waar een handberekening niet volstaat, kunnen geavanceerde modellen, meetgegevens, belastingproeven, monitoren, inzichten van laboratoriumproeven, of een combinatie van deze technieken worden gebruikt. De keuze hiervoor hangt af van de openstaande vragen met betrekking tot het gedrag en/of de capaciteit van de brug, alsook van de kosten-batenanalyse van de beoordelingsmethode.

De Dordtse journalist en fotograaf Frits Baarda heeft 17 mei j.l. in het Onderwijsmuseum het eerste exemplaar van zijn jongste boek overhandigd aan wethouder Rik van der Linden.
Lang behoorde de Dordtse journalist en fotograaf Frits Baarda tot de groep van achtelozen. Een brug gaat open, een schip passeert, het brugdek sluit zich weer. Een brug is oponthoud.
Op een dag werd zijn nieuwsgierigheid gewekt.

700bruggenDordrecht.jpg

Om grondstoffen te besparen en CO2-uitstoot te verminderen, ontwerpt het consortium Closing the Loop volledig circulaire kunstwerken.
Honderden kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten, bereiken de komende jaren het einde van hun technische levensduur. De meeste daarvan eindigen nu nog als gemalen gruisbeton, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de fundering van wegen. Dat is zonde en past bovendien niet in het streven van de overheid om de Nederlandse economie voor 2050 circulair te maken.

Salvini: ‘Brug tussen Sicilië en Italiaans vasteland komt er’
Straat van Messina Volgens de Italiaanse minister van Infrastructuur Matteo Salvini (Lega) kan de bouw van een langverwachte brug die het eiland Sicilië verbindt met het vasteland in de zomer van 2024 eindelijk beginnen. Al eeuwen wordt er in Italië gedroomd van een brug over de Straat van Messina, die Sicilië zou verbinden met het Italiaanse vasteland. Stefano Jacini, minister van Openbare Werken van het prille koninkrijk Italië, sprak al over het idee in 1866, kort na de Italiaanse eenmaking. In 1981 werd er begonnen met haalbaarheidsstudies, die twintig jaar zouden duren. Maar de grootse plannen bleven onuitgevoerd, en de laatste premier die het project echt probeerde te realiseren, was Silvio Berlusconi. De crisis op de internationale financiële markten verhinderde die plannen, en Berlusconi’s opvolger, Mario Monti, besloot in 2013 dat het project niet zou worden uitgevoerd.

In Gouda is een vrachtschip tegen een spoorbrug gevaren. Dit heeft gevolgen voor het trein- en scheepvaartverkeer. Door het ongeval rijden er maar twee in plaats van vier treinen per uur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Het scheepvaartverkeer ondervindt ook problemen. Schepen die hoger zijn dan zeven meter kunnen voorlopig niet doorvaren, omdat de brug niet opent.

https://www.telegraaf.nl/video/1553541465/beelden-hier-raakt-vrachtschip-brug-gouda

Geschreven door Frits van Otterdijk

De brug Den Ophef in de Piushaven van Tilburg doet zijn naam alle eer aan. Sinds de nieuwe ophaalbrug in de zomer van 2013 in gebruik is genomen, regent het klachten. Geregeld waren er storingen met hinder voor scheepvaart en verkeer. Nu blijkt dat de zoveelste reparatie opnieuw duurder uitvalt. Bovenop de verwachte 1,2 miljoen euro komt een extra bedrag van 1 miljoen euro aan kosten. Dat schrijft burgemeester Theo Weterings woensdag in een brief aan de raad.

MONTFOORT - Zaterdagmorgen werd eerst het vaste deel van de brug over de Hollandsche IJssel geplaatst. Rond het middaguur, dik een uur eerder dan verwacht, arriveerde de draaibrug die door een grote hijskraan vanaf een vrachtauto op het IJsselplein over de kade naar haar plaats werd getild.

‘Tijd begint te tikken’

Voor sommigen ziet het er misschien uit als een lelijk stuk metaal, voor de dorpsraad Eerbeek-Hall en stichting Hall Leeft is het veel meer. De bovenbouw van de Eerbeekse brug ligt al jaren te verroesten in een weiland, in de hoop dat er ooit geld beschikbaar komt om het weer op de brug te plaatsen. ,,Het kan daar niet eeuwig blijven. Het wordt nu wel echt tijd.”

meer informatie

VIANEN - De ontmanteling van de oude Lekbrug bij Vianen eind 2021 bracht heel wat emoties naar boven. In een gelijktijdige buitenexpositie Boogbrug Vianen werd toentertijd door Rijkswaterstaat en het Stedelijk Museum Vianen op twaalf grote panelen stilgestaan bij de rijke historie van de in 1934 gebouwde wegverbinding over de Lek. Daarbij werd via een prijsvraag opgeroepen een kunstuiting in te sturen. Eén van de winnaars is Job van de Groep uit Vianen met zijn muziekstuk Requiem voor de Boogbrug. De allereerste uitvoering daarvan is zondagmiddag 12 februari in De Vrije Lekpoort in Vianen.