De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan-Willem Warner
• Leden: Bert Hesselink, Beate Vlaanderen, Pjotr Mak en Johan Bolhuis.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Ereleden

De stichting heeft een drietal "ere-leden". Deze mensen hebben een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan onze stichting.

H.(Hein) P. Klooster
Hein Klooster was één van de oprichters van de Bruggenstichting in 1992. Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan een groot aantal jaren als secretaris, waarbij hij de stichting in belangrijke mate
organisatorisch vorm gaf. Daarnaast trad hij in 1997 toe tot de redactie van ons tijdschrift, waarvan hij tot op heden deel uitmaakt en gedurende vele jaren (van 1998 tot 2014) als hoofdredacteur.

G.J. (Gert Jan) Luijendijk
Gert Jan Luijendijk is vanaf maart 2006 t/m 2022 bestuurslid geweest. Hij heeft zijn bijdrage geleverd voor het maken van diverse boeken en is actief als fotograaf binnen de stichting, Hij heeft talloze foto's gemaakt tijdens de bijeenkomsten en doet dat nog steeds.

 J. (Jan) de Boer
Jan de Boer is bestuurslid geweest van 2010 tot en met 2022. Vier grote projecten hebben je bestuurschap bij de Bruggenstichting gekenmerkt: Allereerst de realisatie van het boek de Nederlandse Brug.  Ten tweede de jaarlijkse organisatie van het symposium Fiets- en Voetbruggen. Ten derde het uitgeven van het boek Bruggen over de Maas.  Na vele jaren praten, rekenen en budgetteren kwam het boek in december 2021 uit onder de naam “Van Bron naar Zee”. Tenslotte stak je de handen uit de mouwen voor de circulaire economie binnen de Nationale Bruggenbank. Bovendien heb je jaren lang het penningmeesterschap gehad. Het bestuur van de Nederlandse Bruggenstichting heeft gemeend dat deze zaken zo bijzonder zijn dat we ze niet zomaar voorbij mogen laten gaan. Daarom hebben we Jan de boer erelid van de Nederlandse Bruggenstichting gemaakt.