Een houten fietsersbrug uit de wijk Tanthof heeft onlangs een nieuwe plek gekregen aan de Huismansingel op de campus van de TU Delft.
Het is bijzonder dat een bestaande houten brug in z’n geheel een nieuwe bestemming krijgt. De gemeente Delft en de TU Delft vonden elkaar voor deze duurzame oplossing dankzij de bemiddeling van de Bruggenbank, waar ook Royal HaskoningDHV aan is gekoppeld.
De brug en het pad aan de Ghanastraat waren te steil geworden voor fietsers en voetgangers. De gemeente wilde de brug verlagen, maar koos uiteindelijk toch voor een nieuw exemplaar dat beter paste bij de omgeving. De huidige brug was echter nog in prima conditie. Om hergebruik mogelijk te maken, bood de gemeente de verbinding aan op de Bruggenbank.

Succesvolle match
Daar werd de brug gevonden door de TU Delft. Op de campus is het gebied tussen de Huismansingel en de Molengraafsingel onlangs ingericht met onder andere voetpaden en veel groen. Als sluitstuk van deze inrichting zocht de TU een nieuwe brug, bedoeld voor langzaam verkeer. De brug vormt de verbinding tussen NEXT Delft en TNO.
Onlangs zijn de brugdelen ingehangen en de werkzaamheden aan de brug voltooid, waarmee de verbinding weer in gebruik is.

meer informatie