image

Geschreven door Frits van Otterdijk

De brug Den Ophef in de Piushaven van Tilburg doet zijn naam alle eer aan. Sinds de nieuwe ophaalbrug in de zomer van 2013 in gebruik is genomen, regent het klachten. Geregeld waren er storingen met hinder voor scheepvaart en verkeer. Nu blijkt dat de zoveelste reparatie opnieuw duurder uitvalt. Bovenop de verwachte 1,2 miljoen euro komt een extra bedrag van 1 miljoen euro aan kosten. Dat schrijft burgemeester Theo Weterings woensdag in een brief aan de raad.

Ophaalbrug Den Ophef kampt sinds jaar en dag met problemen in de constructie. In oktober maakte de gemeente Tilburg bekend dat de reparatie 300.000 euro duurder uitvalt dan de eerder geraamde 900.000 euro. Na de start van de reparatie begin januari zijn opnieuw ernstige problemen aan het licht gekomen. Het laswerk van het bewegende bovendeel, de zogeheten balanspriemen, blijkt slecht. Dat zorgt voor scheurvorming en 'onvoldoende constructieve dekking'. In gewone mensentaal: de ophaalbrug is niet veilig te gebruiken.

Veiligheid voorop
De burgemeester laat weten dat de brug alleen wordt teruggeplaatst als de constructie helemaal veilig is. "De veiligheid van gebruikers en publiek staat voorop", schrijft Weterings. De nieuwe gebreken brengen extra kosten met zich mee. Half april is helder om welk bedrag het precies gaat. Voorlopig schat de gemeente dat het gaat om 1 miljoen euro, boven op het bedrag van 1,2 miljoen euro dat in oktober was vastgesteld.

Heropening uitgesteld
Of de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de heropening van Den Ophef wordt uitgesteld. Aanvankelijk zou de ophaalbrug rond 3 april weer werken. Die datum verschuift naar op zijn vroegst 22 mei. Het lijkt erop dat de gemeente Tilburg door de zure appel heen moet bijten. In 2022 is onderzocht wat het zou betekenen om te stoppen met de reparatie en een nieuwe te kopen. Toen bleek dat reparatie nog steeds gunstiger was dan vervanging. Voor een helemaal nieuwe brug zou ergens tussen de 4 en 5 miljoen euro nodig zijn.

Piushaven
De gemeente gaat omwonenden, schippers en overige gebruikers van de haven bijpraten over de gevolgen. Volgens Weterings is er geen accuut probleem voor het wegverkeer. Voor de enkele boot die de havenkom in of uit wil varen, zal per geval een oplossing worden bedacht. Weterings kondigt verder aan dat het eeuwfeest van de Piushaven op 4 april en in augustus zonder problemen door zal gaan.

Onafhankelijk onderzoek
"De opeenvolging van tegenvallers en verborgen gebreken aan de brug roept prangende vragen op. Wij zullen daarom een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Daarbij kijken we ook naar de rol van alle betrokken partijen", stelt Weterings. De brug is tien jaar geleden geplaatst als 'kersje op de taart' van de Piushaven. Ruim 2000 Tilburgers verzonnen een naam voor de brug waaruit 'Den Ophef' werd gekozen. De ophaalbrug is ontworpen door architect en kunstenaar John Körmeling. Hij was ook de bedenker van Het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde in Tilburg. Dat kunstwerk kampt ook geregeld met haperingen.

De nieuwe brug over de Piushaven kostte destijds ruim drie miljoen euro. Toen viel het bedrag ook al hoger uit dan begroot. Dat kwam doordat de aannemer tijdens de bouw failliet ging.

Bron: Omroep Brabant