Frans Remery is ons op 1 december jl. volkomen onverwacht ontvallen. Frans is jarenlang redacteur en regelmatig auteur van interessante artikelen voor het tijdschrift BRUGGEN geweest. Zelfs aan dit nummer heeft hij nog een bijdrage geleverd (zie pag. 18). Markant was de artikelenreeks ‘Romeinse Bruggen in Nederland’ van zijn hand, waarmee hij zijn belangstelling voor de historie van de bruggenbouw met een groter publiek kon delen.

Zijn zorgvuldige manier van formuleren en het helder toelichten van technisch ingewikkelde zaken waren kenmerkend. Als vraagbaak bij technische vraagstukken werd door de Bruggenstichting vaak een beroep op hem gedaan. Hij was specialist op het gebied van beweegbare bruggen en bewegingsinrichtingen van sluizen.

Frans heeft aan vele publicaties van de Bruggenstichting meegewerkt, zoals ‘Bruggen in Nederland – 1950-2000 – Techniek in ontwikkeling’ (2009), ‘De Nederlandse Brug, 40 markante voorbeelden’ (2012) en de ‘Canon van de Nederlandse Brug – 2000 jaar brughistorie’ (2016).

Bijzonder mag worden genoemd dat op de dag van zijn overlijden, het jongste boek van de Bruggenstichting is verschenen, ‘Bruggen over de Maas – van bron tot zee’. Dankzij de ongelooflijke inzet van Frans is dit boek tot stand gekomen.

Een aimabel en kundig mens is ons ontvallen. Frans is 80 jaar geworden.

Fred van Geest, hoofdredacteur

In de het maartnummer van BRUGGEN zal een uitgebreid artikel over Frans Remery worden opgenomen, waarin met name aandacht zal worden besteed aan het belangrijke werk dat hij voor de Nederlandse Bruggenstichting heeft verricht.

 FransRemery

18-6-1941 – 01-12-2021