Registreer voor de online matchmaking ‘NWA Bruggen en kademuren in stedelijk gebied- Urbiquay op 24 september 2021

Heeft u interesse in het aandragen van innovatieve integrale oplossingen voor (besluiten over) toekomstbestendig herstel en onderhoud van bruggen en kademuren in stedelijk gebied? Op 24 september 2021 organiseert NWO een online matchmakingsbijeenkomst rond de NWA-call ‘ Bruggen en kademuren in stedelijk gebied- Urbiquay’. Daar ontmoet u andere geïnteresseerden en kunt u potentiële consortiumpartners vinden. De matchmakingsbijeenkomst wordt online gehouden op 24 september 2021 van 09:30 tot 13:00 uur. Schrijf u in vóór 22 september 2021 om deel te nemen. Registreren kan op het matchmakingplatform voor deze bijeenkomst.

Veel van de bruggen en kades in historische binnensteden in Nederland vertonen tekenen van achterstallig onderhoud en hebben het eind bereikt van hun technische of functionele levensduur. Renovatie, aanpassing of complete vernieuwing is op korte termijn nodig. Dit is een grote, complexe opgave, niet alleen vanwege de omvang, maar zeker ook vanwege de verschillende waarden, zoals cultuur-historische waarden of natuurbehoud, en sociale en economische belangen die meespelen bij het gebruik en belang van bruggen en kademuren op de korte- én lange termijn.

Voor een effectieve en duurzame aanpak, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, is vanuit gemeenten behoefte aan kennis over technische- en procesinnovaties en inzicht in de waarden die meegenomen zouden moeten worden bij vorming van beleid en maatregelen rond vernieuwing en herstel van de bruggen en kademuren. Tegelijk zijn er ook veel mogelijkheden en kansen voor innovatie en koppeling met andere stedelijke opgaven. Zo kunnen bij renovatie en vervanging van de bruggen en kademuren gelijktijdig ook elementen rond bijvoorbeeld klimaatadaptatie, circulariteit, energie, transport en ecologie meegenomen worden.

Meer informatie over de NWA-call ‘Bruggen en kademuren in stedelijk gebied- Urbiquay’ is te vinden op de programmapagina of op de call-pagina op de NWO-website.

Verbindend programma

Om nieuwe samenwerkingen te bevorderen tussen verschillende disciplines en partijen, organiseert NWO deze matchmaking. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09:30 - 10:00 

Opening en introductie van het NWA-programma, het beoogde waardenkader toegelicht vanuit de gemeentelijke problematiek in een paneldiscussie met experts

10:00 - 10:10 

Q&A over waardenkader 

10:10 - 10:50 

Interactieve deelsessie (in break-out rooms) over de totstandkoming van een waardenkader

10:50 - 11:00 

Pauze

11:00 -11:30 

Korte pitches vanuit de Living Labs van het bestaande programma Bruggen en Kademuren Amsterdam ter illustratie van de problematiek

11:30-12:10 

Interactieve deelsessie (in break-out rooms) over de aansluiting op de Living Labs en de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk

12:10-12:20 

Plenaire afsluiting met informatie over de call en next steps in het aanvraagproces 

12:20 - 13:00 

Lunchblok met de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren en een Q&A-sessie over de NWA-call for proposals

Matchmakingplatform

Voorafgaand aan de matchmaking heeft u al de mogelijkheid om contacten te leggen. NWO gebruikt een speciaal interactief matchmakingsplatform om het leggen van contacten tussen onderzoekers onderling en tussen wetenschappers en andere partijen te bespoedigen. Daarop is het mogelijk uw interesse en expertise kenbaar te maken, geïnteresseerde partners te vinden en afspraken met hen te maken. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in!

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..