Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Van Bron tot Zee

De corebusiness van de Nederlandse Bruggenstichting omvat veelal berichtgeving over Nederlandse bruggen. Maar in deze uitgave kijken we ook over de grens, in zuidelijke richting. Om precies te zijn volgen we de Maas in haar loop van de bron op het Plateau van Langres (Noord-Frankrijk) via België en door Nederland tot de uitmonding in zee in het Haringvliet.

De lengte van de Maas bedraagt 930 km en de rivier telt zo’n 260 bruggen. Dat was voor dit boek te veel van het goede en daarom werd besloten van elk land vijftien aansprekende bruggen te behandelen. Daarbij zijn verschillende criteria gekozen. Het kan gaan om ontwerp, bouwtechniek, vormgeving, materiaalgebruik, de betekenis van een brug in de omgeving en zijn geschiedenis, milieuaspecten en verkeerstechnische bijzonderheden zoals kruisingen van (spoor)weg- en waterwegen. Verkeersbruggen, spoorbruggen, speciale fiets/voetgangersbruggen, alle typen komen aan de orde.

Een dergelijke inhoudelijke aanpak vereist een grondig vooronderzoek, een speurtocht naar de juiste documenten en illustraties. Een redactiecommissie onder leiding van Frans Remery heeft deze taak op zich genomen en het resultaat is een boek vol interessante, veelal onbekende informatie. Veel bruggen zijn een bezoek waard, reden om per brug de kilometrage tot de bron, de plaats, de naam en functie te vermelden.

BruggenOverDeMaas

Klik hier voor meer informatie in de flyer.

Wilt u het boek bestellen, klik dan hier