ir. B. Vlaanderensep 03 01

ARCADIS Architecten heeft opdracht gekregen van de gemeente ’s-Hertogenbosch om een totaalvisie voor de Randweg Zuid te ontwikkelen. Deze visie omvat de architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing van de kunstwerken, geluidsschermen en de Randweg zelf.

Kenmerkend voor het plangebied zijn de sterke contrasten tussen stad en land, nat en droog en open en besloten. De bebouwing van Den Bosch steekt scherp af tegen de weilanden van de Bossche Broek en de Gement/de Maij.
Leidend voor de visie op het tracé van de Randweg is de gedachte dat de weg als het ware te gast is in zijn omgeving en dat de weggebruiker de “landschappen” kan ervaren. De Randweg moet zo min mogelijk te zien, te ruiken en te voelen zijn en daarnaast moeten de contrasten in het plangebied worden versterkt.

De Randweg leidt de weggebruiker als het ware langs deze verschillende “landschappen”. Open natte gebieden (de Bossche Broek, de Gement en de Maij), de Dommel, de hoger gelegen dekzandruggen met daarop de historische bebouwing van Den Bosch en Fort Isabella en oude kernen, waaronder Deuteren en de aanwezige donken.

sep 03 02
Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente ’s Hertogenbosch
Vormgeving Randweg: Arcadis architecten BNA
Uitwerking constructies: Tauw B.V.
 Constructie spoorweg-onderdoorgang: Movares
Start bouw: april 2008
Voor meer informatie: ARCADIS Architecten,
Ir. Beate Vlaanderen
033-4771520


Ontwerp

Een terughoudende vormgeving van de weg en de wegelementen komt de belevingswaarde vanuit het perspectief van de weggebruiker en vanuit de omgeving ten goede. De route laat de weggebruiker het landschap waar hij doorheen beweegt, beleven. De weg is slechts de verbindende factor tussen de verschillende deelgebieden en zoekt - soms onderdoor, dan weer eroverheen - de meest optimale en vanzelfsprekende route door het landschap. De deels hogere ligging van de weg versterkt de beleving van de aanwezige contrasten.
De visie zoekt naar de grote lijnen. Door met een duidelijke identiteit de weg vorm te geven, zal de Randweg voor de reizigers als een nieuwe samenhangende infrastructuur herkenbaar zijn. De Randweg heeft tevens een interactie met plekspecifieke kenmerken.

sep 03 03 sep 03 04

Voor de uitwerking van het ontwerp is naast de uitvoerbaarheid ook rekening gehouden met de nog te ontwikkelen plangebieden, waaronder Willemspoort en de ecologische verbindingszone. Kenmerken van het ontwerp van de Randweg zijn een grotendeels groene middenberm en zijbermen, zo min mogelijk geleiderails, herkenbare balustrades en randelementen, groene en transparante geluidsschermen en slanke brugconstructies. De vormgeving is terughoudend en ingetogen. Dit wordt versterkt door de basismaterialen beton, staal, glas en schanskorven die deels begroeid zijn en deels gevuld zijn met zwerfkeien.

sep 03 05

Fietstunnel richting de Gement

Deze tunnel is de toegang voor voetgangers en fietsers vanuit de stad naar het buitengebied de Gement. De metalen roosters in het tunneldek zorgen voor een optimale daglichttoetreding in de tunnel en verhogen hierdoor de sociale veiligheid. De tunnelwanden zijn met lichtgroene geglazuurde steenstrippen bekleed. Door het plaatsen van ingebouwde lichtlijnen (Power-LED) aan de bovenkant van beide tunnelwanden wordt de groene verbinding vanuit de stad naar het buitengebied geaccentueerd. Door het naar het buitengebied schuin aflopende plafond is het licht vanuit de Gement alleen indirect zichtbaar. De bestrating in de tunnel bestaat voor wat betreft het fietspad uit grijs asfalt. De randen bestaan uit kleine zwerfkeien. Kattenogen markeren de rand van de verkeersroute.

sep 03 06

Kunstwerk Magistratenlaan

Dit kunstwerk overbrugt de Vlijmenseweg en is de verbinding van de Randweg naar de stad en het Paleiskwartier.
De constructie van het kunstwerk is gerelateerd aan die van de brug over het Drongelenskanaal.
Het dek en de kolommen zijn zo slank mogelijk gehouden en verlopen ook hier van breed naar smal. De kolommen hebben een licht conische vorm. De twee rijrichtingen zijn ruimtelijk gescheiden door een opening, bedekt met metalen roosters. De randen van het brugdek zijn halfronde prefab betonelementen. De balustrades zijn gelijk aan de andere brug, echter zijn hier tussen de stalen stijlen geen glazen panelen, maar transparante roosters gemonteerd. De taludbestrating bestaat uit lichtgrijze basaltonstenen.

sep 03 07

Brug over het Drongelenskanaal

De constructie van de brug is in het werk gestort beton. Het dek en de kolommen zijn zo slank mogelijk gehouden en verlopen van breed naar smal. De randen van het brugdek zijn halfronde prefab betonelementen. De balustrades bestaan uit stalen stijlen met een tussenliggende afstand van 1.500 mm met daartussen stalen transparante roosters of glazen panelen. Het glazen geluidsscherm verloopt van circa 4 meter hoogte vloeiend naar de balustradehoogte van 1,10 meter. De taludbekleding bestaat uit lichtgrijze basaltonstenen.

sep 03 08

Spooronderdoorgang spoor / Bosscheweg

De Randweg daalt onder het maaiveld en kruist het spoor en de Bosscheweg. Net voor de daling kan de reiziger op de Randweg genieten van de natuur en open ruimte van de Bossche Broek aan de rechterzijde van de weg. Dan daalt men en is het uitzicht even weg. Wanneer men weer boven het maaiveld komt, ligt een open natuurgebied aan de linkerzijde - de Gement. De tunnel is een betonnen kunstwerk met vloeiende lijnen die de slingerende vorm nog mooier maken. Het tunneldek wordt als grasdak uitgevoerd. De randen van de kunstwerken spoor / Bosscheweg zijn halfronde prefab betonelementen. De tunnelwanden zijn met antraciet grijze houtvezel-cementplaten bekleed. Aan de bovenkant van beide tunnelwanden en op de middenwand worden lichtlijnen geplaatst.

sep 03 09

Download hier het artikel in pdf-formaat logo pdf