Iedere twee jaar organiseert het staalbouwkundig Genootschap de Nationale Staalprijs in diverse categorieën, waaronder Infrastructuur, voor alle bestaande bruggen en viaducten uit binnen- en buitenland, maar dan wel met een  Nederlandse inbreng. Onder de inzendingen zijn er een aantal waaraan in ons blad al aandacht is besteed. 

dec09 01

Te denken valt aan:
• de Podiumbrücke uit Bocholt (D), zie nummer 2019- 4;
• de Liniebrug, de netwerkboogbrug bij Nigtevecht over het Amsterdam-Rijnkanaal, zie nr 2018-4;
• de tijdelijke, beweegbare verkeersbrug N246, zie nr 20198-4 . Deze brug is tevens genomineerd voor de ‘Nationale Duurzaamheidsprijs Staal’.

Zo ook hebben we aandacht besteed aan de winnaar voor de Staalprijs 2020 in de categorie Infrastructuur, de Schuttebusbrug over het spoor in Zwolle (zie nr 2019- 2). Het juryrapport spreekt van “een heerlijke portie 
ingenieurskunst en uitvoeringsgeweld om het architectonische lijnenspel te waarborgen. Ondanks de dwang van spoormateriaal/- materieel, bovenleidingen en alles wat er ondergronds zit, siddert de busbrug natuurlijk door de lucht”. Hieraan hebben ook de asymmetrisch geplaatste en sierlijk vormgegeven pijlers een bijdrage geleverd. Al met al beweringen waarin de redactie zich goed kunnen vinden. Als genomineerden in deze categorie zijn
aangemerkt:
• de Joop van der Reijdenbrug, de asymmetrische draaibrug bij Katwijk, (zie nr 2018-3); De jury heeft bewondering voor de fraaie vormgeving, zoals de ‘kompasnaald’ als centrische ballast boven de brug, als voor het onzichtbare ingenieurs- en staalbouwerswerk in de inwendig toegepaste schotten en aandrijfwerken. 

• de Lille Langebro-fiets+voetbrug uit Kopenhagen, een dubbele draaibrug van 160 m, door Nederlandse aannemers (TBI en Hollandia) gerealiseerd naar een ontwerp van een Londense vormgever (WilkinsonEyre) en constructeur (Happold). In gesloten stand zijn de twee draaiende delen in het midden momentvast verbonden, waardoor de brug aan slankheid kon winnen. 

dec09 02

Bij de inzendingen viel de aanduiding ‘Equiduct’ op, een benaming voor een viaduct dat naast voetgangers, hoofdzakelijk door paarden, hun berijders en zelfs menwagens kan worden gebruikt. Een bijzondere benaming voor een trogbrug in een evenemententerrein, die tevens gedemonteerd kan worden om elders gebruikt te worden. Hij zou de eyecatcher vormen voor de toegangspoort van het ‘WK mennen vierspannen’ dat in september zou plaats
vinden. Het viaduct zou verwerkt worden in één van de acht hindernissen. Aan dit equiduct wordt in dit nummer een extra artikel gewijd. Een verkeersbrug uit Aduard is ook eer gedaan met een nominatie: de tafelbrug over
het Van Starkenborghkanaal. Het is de derde brug over het kanaal dat met een steeds meer geoptimaliseerd ‘Uitvoeringsgereed Ontwerp’ is gerealiseerd. De basculebrug in Donrijp over het Van Harinxmakanaal met zijn karakteristieke rode onderkant, aangebracht vanwege de herkenbaarheid, bevond zich ook onder de inzendingen Zouden de lawaaiproblemen, waarvan wij in nr 2020-2 berichtten, de oorzaak zijn dat deze brug niet genomineerd
is? Wij complementeren de Vereniging ‘Bouwen met Staal’ met de organisatie van de Nationale Staalprijs omdat het zeker stimulerend werkt om mooie staalconstructies/bruggen te ontwerpen en te realiseren. We hopen van
ganser harte dat de ontwikkelingen rond Tata Steel deze activiteit in de toekomst niet in de weg staat.

Download hier het artikel in pdf-formaat logo pdf