Doelstelling

De doelstelling van de Nederlandse Bruggenstichting is onder meer het bevorderen en behouden van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggen in het buitenland, die met Nederlandse inbreng zijn gebouwd. Sinds 1993 verzorgt de NBS een periodiek informatieblad. De eerste negen jaar in de vorm van een nieuwsbrief, het NBS-Nieuws. Met ingang van het jaar 2002 is dit nieuwsblad omgezet in een tijdschrift met de naam ‘BRUGGEN’. Dit blad is bedoeld voor technici en andere mensen, die uit professionele en of geschiedkundige interesses hun kennis over bruggen willen voeden. Omdat de Nederlandse Bruggenstichting deze kennis ook aan een breed publiek wil voorleggen, moet de informatie over het algemeen breed toegankelijk zijn, al zal in regelmatig zowel de uitvoeringstechniek als een relevante theoretische beschouwing niet worden geschuwd.

Doelgroepen

‘BRUGGEN’ is bedoeld voor
- de begunstigers van de Nederlandse Bruggenstichting
- de leden van de Raad van Advies en hun vertegenwoordigers
- documentatieafdelingen van rijksinstellingen
- overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen
- ingenieursbureaus
- architecten(bureaus), die zich met bruggenbouw bezig houden
- bedrijven, die zich met bruggenbouw bezig houden
- onderwijs (universitair, HBO en MBO)
- alle mensen, die belangstelling hebben voor bruggen

Inhoud en vormgeving

De inhoud bevat artikelen van allerlei aard, zoals
- Beschrijvingen van historische bruggen of renovaties daarvan
- Artikelen over nieuwe bruggen, het ontwerp en de uitvoering
- Theoretische artikelen, zoals berekeningen en normering, e.d.
- Relaties van bruggen met (schilder)kunst
- Nieuws over de Nederlandse Bruggenstichting
- Berichten en boekbeschrijvingen
De artikelen zijn doorgaans beknopt van omvang. Projecten worden niet uitputtend beschreven. In plaats daarvan worden bijzonderheden uit het project belicht, die de doelgroep zullen interesseren.
De vormgeving vergroot de aantrekkelijkheid van de inhoud. Ze structureert de inhoud op een wijze, die de leesbaarheid vergroot en versterkt de toegankelijkheid van de informatie. Aan foto’s en tekeningen worden daarom hoge eisen gesteld.
Op deze website laten we op de pagina “Inhoud bruggen” zien wat er in de laatstverschenen nummers heeft gestaan en zodra dit bekend is, lichten we vast een tipje van de sluier op van de inhoud van het komende nummer.
Op de website vindt u tevens de registers van alle verschenen artikelen in het NBS Nieuws en ‘BRUGGEN’.

De redactie

De redactie bestaat uit een aantal redacteuren, die de verschillende interessegebieden vertegenwoordigen.
De redactie bestaat momenteel uit de volgende personen:
Jan Arends
Michel Bakker
Elisabeth van Blankenstein
Thijmen Jaspers Focks
Fred van Geest
Wils van Soldt
Ciska Klooster, administratieve ondersteuning

De redactie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kopij

De kopij dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer van de inzender. Inzendingen kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
Inleverdata voor kopij:
15 februari - maart nummer
15 mei  - juni nummer
15 augustus - september nummer
15 november - december nummer

Abonnementen

Het blad verschijnt viermaal per jaar. (maart, juni, september, december)
Begunstigers van de NBS ontvangen het blad gratis. U wordt begunstiger voor minimaal € 39,50 incl. btw. per jaar voor particulieren en € 135,- incl. btw. voor bedrijven en instellingen.
Kijk voor de overige prijzen op Begunstiger worden.
U kunt ook losse nummers bestellen bij het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kosten € 12,50 per stuk incl. btw. en verzendkosten.

De Bruggenstichting is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen.

Doelstelling van de Bruggenstichting is omschreven in de statuten, die op 17 mei 2011 zijn opgesteld.
-    het bevorderen van kennis over bruggen,
-    het inventariseren en documenteren van bruggen,
-    het meewerken aan behoud en beheer van bruggen in Nederland.

De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan-Willem Warner
• Leden: Bert Hesselink, Beate Vlaanderen, Pjotr Mak en Johan Bolhuis.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Ereleden

De stichting heeft een drietal "ere-leden". Deze mensen hebben een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan onze stichting.

H.(Hein) P. Klooster
Hein Klooster was één van de oprichters van de Bruggenstichting in 1992. Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan een groot aantal jaren als secretaris, waarbij hij de stichting in belangrijke mate
organisatorisch vorm gaf. Daarnaast trad hij in 1997 toe tot de redactie van ons tijdschrift, waarvan hij tot op heden deel uitmaakt en gedurende vele jaren (van 1998 tot 2014) als hoofdredacteur.

G.J. (Gert Jan) Luijendijk
Gert Jan Luijendijk is vanaf maart 2006 t/m 2022 bestuurslid geweest. Hij heeft zijn bijdrage geleverd voor het maken van diverse boeken en is actief als fotograaf binnen de stichting, Hij heeft talloze foto's gemaakt tijdens de bijeenkomsten en doet dat nog steeds.

 J. (Jan) de Boer
Jan de Boer is bestuurslid geweest van 2010 tot en met 2022. Vier grote projecten hebben je bestuurschap bij de Bruggenstichting gekenmerkt: Allereerst de realisatie van het boek de Nederlandse Brug.  Ten tweede de jaarlijkse organisatie van het symposium Fiets- en Voetbruggen. Ten derde het uitgeven van het boek Bruggen over de Maas.  Na vele jaren praten, rekenen en budgetteren kwam het boek in december 2021 uit onder de naam “Van Bron naar Zee”. Tenslotte stak je de handen uit de mouwen voor de circulaire economie binnen de Nationale Bruggenbank. Bovendien heb je jaren lang het penningmeesterschap gehad. Het bestuur van de Nederlandse Bruggenstichting heeft gemeend dat deze zaken zo bijzonder zijn dat we ze niet zomaar voorbij mogen laten gaan. Daarom hebben we Jan de boer erelid van de Nederlandse Bruggenstichting gemaakt.

De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan de Boer
• Leden: Bert Hesselink, Jan-Willem Warner, Peter Vijn, Beate Vlaanderen en Pjotr Mak.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Op 19 april 2001 is de Raad van Advies (RvA) opgericht.
De Bruggenstichting streeft er op termijn naar om in elk van de 6 doelgroepen (overkoepelende instanties, opdrachtgevers, aannemers, fabrikanten, ingenieursbureaus en toeleveranciers) minimaal 5 bedrijven per doelgroep als lid te hebben.
Op deze wijze ontstaat een Raad van Advies, die met gezag over verschillende brug onderwerpen kan discussiëren.
De Raad van Advies is leidend in de toekomstige planvorming van de Bruggenstichting.

De leden van de Raad van Advies zijn:

Opdrachtgevers:  
prorail

 

Prorail

RWS Logo RWS
DIVV Dienst IVV Amsterdam
Aannemers:  
mobilis Mobilis TBI infra 
Ingenieursbureaus:  
Arup ARUP NL
FiberCore FiberCore
Iv Infra

Iv-Groep

 

Movares Movares NL
westenberg Ingenieursbureau Westenberg 
JansonBridging Janson Bridging

De financiële basis van de Bruggenstichting bestaat uit een aantal pijlers:
 
Bijdragen van leden van de Raad van Advies.
In de beleidsplanperiode wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aantal leden van de Raad van Advies teneinde deze belangrijke financiële pijler te verzwaren.
De bijdrage van Rijkswaterstaat is sinds de oprichting van de Bruggenstichting van bijzondere aard geweest. De bijdrage vindt plaats in ’natura’ door het ter beschikking stellen van huisvesting, communicatiemiddelen en kantoor inrichting.
 
Bijdragen van donateurs / begunstigers.
Een relatief gering deel van de financiële middelen van de Stichting komt van donateurs en begunstigers. Het ligt in het voornemen te streven naar een uitbreiding van het aantal begunstigers en zo van de financiële bijdragen.
 
Projectfinancieringen.
Bijzondere uitgaven voor publicaties, tentoonstellingen en dergelijke worden in eerste instantie gefinancierd uit specifieke, voor dit doel geoormerkte financiële bronnen of speciale extern verworven projectsubsidies. Pas in uitzonderlijke gevallen zal een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

Financiele jaaroverzicht over 2021

De Nederlandse Bruggenstichting is gehuisvest in het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Rijswijk.
Adres: Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 06-288 19 650

Het kantoor ligt op 2 minuten loopafstand van NS-station Rijswijk en is ook goed te bereiken met de bus en de tram.

Ciska Klooster (secretariaat)
Mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

ANBI-gegevens

De Bruggenstichting is Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties aan de Nederlandse Bruggenstichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

BTW nummer: NL 8012 14 646 B01
IBAN: NL82 INGB 0000 0589 75
KvK nummer: 41146639

 

 route

 

Doelstelling Bruggenstichting
In de statuten van de stichting d.d. 17 mei 2011 is de doelstelling omschreven als:
-    het bevorderen van kennis over bruggen,
-    het inventariseren en documenteren van bruggen,
-    het meewerken aan behoud en beheer van bruggen in Nederland.

Verleden en toekomst
De Bruggenstichting heeft zich sinds haar oprichting in 1992 vooral bezig gehouden met het beschrijven van het erfgoed aan bruggen in Nederland vanaf 1800 tot ongeveer 2000, bruggen van verschillende materialen en voor verschillende functies.
Een serie boekwerken zagen als gevolg van die beschrijvingen het licht. In de loop der jaren zijn van een groot aantal bruggen allerlei gegevens verzameld en gearchiveerd. Waardoor veel kennis over het ontwerpen en bouwen van bruggen is vastgelegd en in principe beschikbaar is gekomen voor geïnteresseerden. Een aantal gegevens kunnen on-line kosteloos worden geraadpleegd. Het voorgaande is tot stand gekomen door de niet aflatende ijver van het bestuur en de honoraire medewerkers (vrijwilligers) van de Bruggenstichting, die hun in de beroepspraktijk opgedane ervaring hebben ingebracht.

Om te zorgen dat de Bruggenstichting ook in de toekomst nog voldoet aan de eisen van deze tijd, is dit beleidsplan opgesteld.
De Bruggenstichting is een professionele organisatie. Bestuursleden en medewerkers zijn voor het merendeel deskundigen, die op het gebied van bruggen in de beroepspraktijk hebben gewerkt.

Missie van de Bruggenstichting
De Bruggenstichting is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen.

Toekomst
De Bruggenstichting streeft naar betere herkenbaarheid en verdere professionalisering, maar ook naar meer participatie van ook jongere deskundigen, die (nog) werkzaam zijn in de beroepspraktijk, in bestuur en in projecten.

De Bruggenstichting zal zich inzetten voor het behoud van het bruggenerfgoed van cultuur- historische waarde inclusief de documentatie van dit erfgoed. Dit betekent ook dat adviezen gevraagd en ongevraagd kunnen worden gegeven aan belanghebbenden.

De Bruggenstichting zal zich inzetten voor het vastleggen van kennis over het ontwerpen en bouwen van bruggen in de meest ruime zin, alsmede voor de overdracht van relevante en ‘’state of the art’’ kennis, op de daartoe geëigende wijze, ten behoeve van het onderwijs en/of de beroepspraktijk.

De Bruggenstichting wil een (onpartijdig) platform bieden voor de beroepspraktijk en andere belanghebbenden voor onderwerpen, inclusief huidige en toekomstige ontwikkelingen, op het gebied van het ontwerpen plus het bouwen en onderhouden van bruggen. Waar nodig zal worden samengewerkt met andere partijen.

Actieplannen
1.    De Bruggenstichting meer herkenbaar en meer zichtbaar maken, in en ook buiten de ‘’bruggenwereld’’;
2.    Het organiseren van een jaarlijkse “Bruggendag”;
3.    Het organiseren van een jaarlijks symposium Fiets- en Voetbruggen;
4.    Meer aandacht besteden aan de behoeften van het onderwijs op het gebied van bruggen;
5.    Beroepsbeoefenaren (meer) interesseren voor ons werk;
6.    Het tijdschrift Bruggen (4 x per jaar) een grotere verspreiding geven door aanpassing van de inhoud en vormgeving;
7.    Website eigentijds maken;
8.    Overdragen van kennis en informatie van bruggen aan het onderwijs (studerenden) en de beroepspraktijk (beroepsbeoefenaren);
9.    Bijdragen aan de kwaliteit van bruggen betreffende functionaliteit in samenwerking met de beroepspraktijk (o.a ''Best Practice’’).

Jaarlijkse activiteiten
Jaarlijks wordt een Bruggendag en een excursie naar een relevante bruggenproject georganiseerd. Vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift Bruggen. Voor de leden van de Raad van Advies worden jaarlijks twee bijeenkomsten op locatie georganiseerd. Tevens wordt jaarlijks een symposium over fiets- en voetbruggen georganiseerd.