De bouwlogistiek is van invloed op het beheer van bruggen en kades, onder andere door zware belasting. Maar ook is het door allerlei beperkingen en regelgeving vaak een uitdaging om materieel op locatie te krijgen. Bovendien stellen opdrachtgevers steeds meer eisen aan duurzaamheid en emissie-neutraal werken.

In deze Brugdialoog keken we naar de verschillende perspectieven van de deelnemers. Wat zijn de invalshoeken als het gaat om thema's als efficiency en duurzaamheid? Tegen welke uitdagingen lopen we aan als het gaat om onze gezamenlijke opgave voor civiele kunstwerken?

7 brugdialogen