Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Innovatief, voorspellend en kostenbesparend onderhoud in de praktijk

7 juli 2021

12.30 - 13.30 uur

Online

Samen met Platform Bruggen organiseren we maandelijkse terugkerende online lunchlezingen rondom het onderwerp ‘levensduurverlenging van bruggen’. In de reeks komen innovatieve inzichten en praktijkvoorbeelden aan bod. Deze eerste betreft een een praktijk casus: de renovatie van de Stationsdraaibrug te Middelburg.

De reeks lunchlezingen wordt na de zomer vervolgt!

Meer info en aanmelden