Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Het eerste deel “Bruggen in Nederland 1940-1950, Vernieling en herstel”, dat beschrijft de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en het herstel daarna.boekencassete
Onder meer komt de vindingrijkheid en inzet van de toenmalige bruggenbouwers in dit deel aan de orde. Dankzij hun professionaliteit werd Nederland ondanks alle vernielingen in de oorlog binnen een verbazingwekkend korte tijd weer van een goed functionerende infrastructuur voorzien. Dit deel is geschreven door de historica Elisabeth van Blankenstein.
Het tweede deel “Bruggen in Nederland 1950-2000, Techniek in ontwikkeling” beschrijft de grote ontwikkelingen in de bruggenbouw in de periode 1950-2000, zowel in materiaalkundig als in constructief opzicht. De maatschappij veranderde en het wegverkeer nam explosief toe, waardoor het wegennet – inclusief bruggen en viaducten – enorm groeide. Ook worden een aantal bijzondere aspecten van de bruggenbouw, zoals incidenten die zich tijdens de bouw voordeden en de lessen die daaruit getrokken werden beschreven. Uiteraard is er in deze uitgave ook ruimte voor de prestaties van Nederlandse ontwerpers en aannemers in het buitenland. Ten slotte wordt de veranderende rol van de architect in het ontwerpproces geïllustreerd aan de hand van een aantal markante kunstwerken. Samengesteld door een redactieteam van de Nederlandse Bruggen Stichting bestaande uit Hans Binkhorst, Jan van den Hoonaard, Jan Manhoudt en Frans Remery, met bijdragen van tientallen ‘brugspecialisten’ plus een DVD met bijzondere filmbeelden.

Beide delen bevatten samen 640 pagina's en zijn in een luxe cassette te verkrijgen voor € 89,95.

U kunt de delen desgewenst ook afzonderlijk bestellen.

bestellen