Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Boek Zeilbrug grDe stedenbouwkundige en verkeerstechnische ontwikkelingen in het Amstredam-West van de jaren twintig van vorige eeuw, maakten de bouw van een brug over de Schinkel noodzakelijk. Een gemeentelijk raadsbesluit in 1925 gaf de doorslag: er werd gekozen voor een beweegbare brug. Architect Piet Kramer (1881-1962) ontwierp in Amsterdam enkele honderden bruggen voor de afdeling 'Bruggen' van Publieke Werken, zo ook deze Zeilbrug. Stadsbeeldhouwer Hildo Krop voorzag de basculebrug in Amsterdamse-Schoolstijl van symbolische sculpturen. Een beschrijving van de monumentale brug anno 1926 opent dit boek. Aan de orde komen: constructie en techniek, de architectuur van het brugwachtershuisje en de betekenis van de ornamenten. Vervolgens wordt de bouwgeschiedenis tussen 1927 en 1999 beschreven. Van schermutselingen over de heffing van bruggeld in 1928 tot de sloop van de versleten brug en het ontwerp van een nieuwe ophaalbrug in de periode 1996-1999. Anno 1999 is de brug geheel gemoderniseerd en vervangen door een stalen ophaalbrug waarbij het beeldhouwwerk weer is teruggeplaatst.

Wim de Wagt, ISBN 90 5345 153 6

€ 8,00

bestellen