Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Boek Levensduur grootTussen het onderhoud en de levensduur van een beweegbare brug bestaat een nauwe relatie. Als een brug niet goed onderhouden wordt, heeft dat op den duur gevolgen voor het functioneren en de bedrijfszekerheid van een brug. Een en ander kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van steden en dorpen voor het verkeer. De huidige hoeveelheid weg- en scheepvaartverkeer is enorm toegenomen ten opzichte van de negentiende en midden twintigste eeuw. De bruggen, die toen gebouwd werden, vormen nu vaak een belemmering voor de vlotte afhandeling van beide verkeersstromen.
Bruggen, die om dergelijke redenen vervangen worden, kunnen echter vaak op een andere plaats nog een tweede leven beginnen. Vanwege de monumentale uitstraling van sommige bruggen versterken zij elders het stads- of dorpsgezicht. Ook uit oogpunt van monumentenzorg is het van belang dat - indien mogelijk - voor opvallende bruggen een herbestemming of zelfs een plaats in een museum gevonden wordt.

B.H. Coelman, ISBN 90 5345 189 7

€ 9,00