Dit is de officiële website van de Nederlandse Bruggenstichting (kortweg Bruggenstichting). Op deze website informeren wij je over onze boeken (analoog en digitaal), bijeenkomsten, symposia, activiteiten en ontwikkelingen rondom inhoudelijke thema’s. De redactie van deze website doet haar uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Mis je informatie of kom je onjuiste of verouderde informatie tegen? Dan horen wij dit graag via ons algemene e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemeen

Op hoofdlijnen voldoet deze website aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers. Het kan gebeuren, dat je in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is, zoals bedoeld.

Maatregelen

De Bruggenstichting streeft ernaar, dat deze website volledig aan de genoemde Europese richtlijn voldoet. Er zijn echter praktische situaties, waarin dit niet het geval zou kunnen zijn.

De Bruggenstichting kan niet garanderen dat alle pdf-bestanden op de website aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid voldoen. De oorzaak hiervan is, dat de Europese richtlijn hoge eisen stelt aan pdf-bestanden en het beschikbaar maken van al deze bestanden onevenredig veel tijd en geld zou kosten.

Verzoek indienen voor toegankelijke informatie

Kun je bepaalde bestanden niet lezen? Neem dan contact op met de Bruggenstichting (zie het eerdergenoemde algemene e-mailadres).  Geef in je e-mail duidelijk aan, om welk bestand het gaat en waar je de informatie voor nodig hebt.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring:

 • Verwijzingen naar externe digitale producties.
 • Verwijzingen naar YouTube.
 • Verwijzingen naar Twitter.
 • Verwijzingen naar LinkedIn.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid te bevorderen:

 • We hebben bij de bouw van de website de voor de overheid geldende functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen webrichtlijnen) laten implementeren door onze websitebouwer.
 • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vóór publicatie zo veel mogelijk alle content inclusief nieuwe pdf-bestanden op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks alle maatregelen, die de Bruggenstichting heeft genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar de Bruggenstichting (zie het eerdergenoemde algemene e-mailadres). We kunnen je het beste helpen als je het volgende aangeeft:

 • De webpagina, waarop je een toegankelijkheidsprobleem ervaart.
 • Een korte omschrijving van het probleem.
 • Je contactgegevens.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. De Bruggenstichting onderzoekt het probleem en koppelt vervolgens aan je terug hoe we de informatie voor jou toegankelijk kunnen maken.

Tijdens vakantieperioden is er vaak een beperking in het aantal beschikbare vrijwilligers. Daardoor kan een reactie soms iets langer op zich laten wachten.

Wijzigingen aan deze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring over de toegankelijkheid te wijzigen. Doen we dit, dan vertellen we dat natuurlijk op onze website.

Laatste update: 31 mei 2020

Doelstelling

De doelstelling van de Nederlandse Bruggenstichting is onder meer het bevorderen en behouden van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggen in het buitenland, die met Nederlandse inbreng zijn gebouwd. Sinds 1993 verzorgt de NBS een periodiek informatieblad. De eerste negen jaar in de vorm van een nieuwsbrief, het NBS-Nieuws. Met ingang van het jaar 2002 is dit nieuwsblad omgezet in een tijdschrift met de naam ‘BRUGGEN’. Dit blad is bedoeld voor technici en andere mensen, die uit professionele en of geschiedkundige interesses hun kennis over bruggen willen voeden. Omdat de Nederlandse Bruggenstichting deze kennis ook aan een breed publiek wil voorleggen, moet de informatie over het algemeen breed toegankelijk zijn, al zal in regelmatig zowel de uitvoeringstechniek als een relevante theoretische beschouwing niet worden geschuwd.

Doelgroepen

‘BRUGGEN’ is bedoeld voor
- de begunstigers van de Nederlandse Bruggenstichting
- de leden van de Raad van Advies en hun vertegenwoordigers
- documentatieafdelingen van rijksinstellingen
- overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen
- ingenieursbureaus
- architecten(bureaus), die zich met bruggenbouw bezig houden
- bedrijven, die zich met bruggenbouw bezig houden
- onderwijs (universitair, HBO en MBO)
- alle mensen, die belangstelling hebben voor bruggen

Inhoud en vormgeving

De inhoud bevat artikelen van allerlei aard, zoals
- Beschrijvingen van historische bruggen of renovaties daarvan
- Artikelen over nieuwe bruggen, het ontwerp en de uitvoering
- Theoretische artikelen, zoals berekeningen en normering, e.d.
- Relaties van bruggen met (schilder)kunst
- Nieuws over de Nederlandse Bruggenstichting
- Berichten en boekbeschrijvingen
De artikelen zijn doorgaans beknopt van omvang. Projecten worden niet uitputtend beschreven. In plaats daarvan worden bijzonderheden uit het project belicht, die de doelgroep zullen interesseren.
De vormgeving vergroot de aantrekkelijkheid van de inhoud. Ze structureert de inhoud op een wijze, die de leesbaarheid vergroot en versterkt de toegankelijkheid van de informatie. Aan foto’s en tekeningen worden daarom hoge eisen gesteld.
Op deze website laten we op de pagina “Inhoud bruggen” zien wat er in de laatstverschenen nummers heeft gestaan en zodra dit bekend is, lichten we vast een tipje van de sluier op van de inhoud van het komende nummer.
Op de website vindt u tevens de registers van alle verschenen artikelen in het NBS Nieuws en ‘BRUGGEN’.

De redactie

De redactie bestaat uit een aantal redacteuren, die de verschillende interessegebieden vertegenwoordigen.
De redactie bestaat momenteel uit de volgende personen:
Jan Arends
Michel Bakker
Elisabeth van Blankenstein
Thijmen Jaspers Focks
Fred van Geest
Wils van Soldt
Ciska Klooster, administratieve ondersteuning

De redactie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Abonnementen

Het blad verschijnt viermaal per jaar.
Begunstigers van de NBS ontvangen het blad gratis. U wordt begunstiger voor minimaal € 39,50 incl. btw. per jaar voor particulieren en € 135,- incl. btw. voor bedrijven en instellingen.
Kijk voor de overige prijzen op Begunstiger worden.
U kunt ook losse nummers bestellen bij het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kosten € 12,50 per stuk incl. btw. en verzendkosten.

{modal images/bruggen/zeelandbrug.jpg|title=Zeelandbrug}zeelandbrug-mini{/modal}

Op 19 april 2001 is de Raad van Advies (RvA) opgericht.
De Bruggenstichting streeft er op termijn naar om in elk van de 6 doelgroepen (overkoepelende instanties, opdrachtgevers, aannemers, fabrikanten, ingenieursbureaus en toeleveranciers) minimaal 5 bedrijven per doelgroep als lid te hebben.
Op deze wijze ontstaat een Raad van Advies, die met gezag over verschillende brug onderwerpen kan discussiëren.
De Raad van Advies is leidend in de toekomstige planvorming van de Bruggenstichting.

De leden van de Raad van Advies zijn:

Opdrachtgevers:  
prorail

 

Prorail

RWS Logo RWS
DIVV Dienst IVV Amsterdam
Aannemers:  
mobilis Mobilis TBI infra 
Ingenieursbureaus:  
Arup ARUP NL
FiberCore FiberCore
Iv Infra

Iv-Groep

 

Movares Movares NL
westenberg Ingenieursbureau Westenberg 
JansonBridging Janson Bridging

De Nederlandse Bruggenstichting (kortweg Bruggenstichting) respecteert ieders privacy. Persoonlijke informatie die je via deze website met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. En bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het delen van persoonsgegevens met de Bruggenstichting is niet verplicht. Het grootste deel van de informatie op de website van de Bruggenstichting is te lezen zonder dat je persoonsgegevens met ons deelt. Voor het gebruikmaken van een aantal diensten van de Bruggenstichting is het invoeren van je persoonsgegevens echter noodzakelijk.

Soorten gegevens

Bij het aanmelden als begunstiger van de Bruggenstichting vragen we de volgende gegevens:

 • De naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Ben je particulier, dan hoef je dit uiteraard niet in te vullen.
 • De naam van jou als contactpersoon van het bewuste bedrijf of organisatie. Ben je particulier, dan je eigen naam.
 • Je e-mailadres en andere contactgegevens, zodat we zowel jaarlijks de factuur als ook het blad Bruggen (deze laatste 4x per jaar) naar jou of via jou naar het bedrijf of organisatie waarvoor jij werkt, toe kunnen sturen. Daarnaast ontvang je via je e-mailadres onder andere uitnodigingen tot het bijwonen van door de Bruggenstichting georganiseerde evenementen.

De Bruggenstichting slaat alle persoonsgegevens op in een database en bewaart deze zolang je een begunstiger van ons bent. Wanneer je je geen begunstiger meer wilt zijn, versturen we direct geen e-mailings meer aan je, tenzij jij expliciet hiervoor toestemming aan ons geeft om dit laatste wel te blijven doen.  Om de 18 maanden schonen we ons bestand op en worden jouw gegevens definitief verwijderd, met uitzondering van je e-mailadres, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Bij het aanmelden voor evenementen (bijeenkomsten, symposia en activiteiten) van de Bruggenstichting vragen we je naar:

 • De naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Ben je particulier, dan hoef je dit uiteraard niet in te vullen.
 • Je e-mailadres en andere contactgegevens, zodat we de factuur naar jou of naar het bedrijf of organisatie waarvoor jij werkt, toe kunnen sturen. Daarnaast ontvang je via je e-mailadres uitnodigingen tot het bijwonen van door de Bruggenstichting georganiseerde evenementen.
 • Je relatie tot de Bruggenstichting in verband met het bepalen van de van toepassing zijn entreeprijs.

Bij het aanschaffen van boeken, zowel analoog als digitaal in onze webshop, hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 • De naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Ben je particulier, dan hoef je dit uiteraard niet in te vullen.
 • De naam van jou als contactpersoon van het bewuste bedrijf of organisatie. Ben je particulier, dan je eigen naam.
 • Je e-mailadres en andere contactgegevens, zodat we zowel de factuur alsook de bestelling naar jou of via jou naar het bedrijf of organisatie waarvoor jij werkt, toe kunnen sturen. Daarnaast ontvang je via je e-mailadres uitnodigingen tot het bijwonen van door de Bruggenstichting georganiseerde evenementen.

Aan- of afmeldingen van het begunstigerschap en evenementen alsook meldingen voor het aankopen van boeken komen terecht in onze centrale mailbox (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dit geldt ook voor vragen en suggesties met betrekking tot de Bruggenstichting. Alle e-mails bewaren wij maximaal 3 maanden, tenzij het voor een goede afhandeling nodig is deze langer te bewaren. In dat geval wordt de e-mail pas verwijderd, zodra deze geen praktische waarde meer heeft.

De Bruggenstichting verstrekt zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden. Een uitzondering hierop zijn de adresgegevens, die wij doorgeven voor het verwerken en verzenden van het blad Bruggen bij de drukkerij. 

Webshop

Wij bewaren alle gegevens van gedane bestellingen in onze webshop gedurende een periode van 7 jaar om aan de vereisten van de Belastingdienst te voldoen. Dit is een wettelijke verplichting, waaraan wij niets kunnen doen.

E-mailings

Wanneer wij een evenement houden, versturen wij per e-mail een uitnodiging in de vorm van een nieuwsbrief aan potentiele belangstellenden. Dit gebeurt minimaal driemaal per jaar. Wil je van ons geen e-mailings (meer) ontvangen, kan je je afmelden op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Cookiegebruik

De website van de Bruggenstichting maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Cookies blijven op je computer staan, totdat je ze verwijdert of totdat de looptijd verstreken is.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor, dat onze website goed werkt.  Vertrouw je het toch niet, dan kun je via je browser dit soort cookies uitzetten. Het kan dan gebeuren dat sommige functies van de website minder goed werken. Daar kunnen we helaas niets aan doen.

Analyserende cookies

De website van de Bruggenstichting maakt geen gebruik van analyserende cookies.

Cookies van derden

Op onze site zijn buttons opgenomen waardoor je via zogenaamde hyperlinks (een stukje code om naar een website te kunnen gaan) op de sociale netwerken terechtkomt, zoals Twitter en LinkedIn, waar wij als Bruggenstichting aan deel nemen. Wanneer je dat doet, worden cookies van deze media geplaatst op jouw computer. Daar hebben wij geen invloed op. Meer informatie over cookies van derden? Lees dan de privacy- en cookieverklaring van de betreffende partijen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als je wilt kun je ons altijd vragen welke gegevens we van je opgeslagen hebben. Stuur hiervoor een e-mail naar ons algemene e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer het door de Bruggenstichting verstrekte overzicht onjuistheden bevat, gebruik dan ditzelfde e-mailadres om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen aan het privacy statement

We behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Doen we dit, dan vertellen we dat natuurlijk op onze website.

Laatste update: 2 juni 2020

Datum uitgifte 30 maart 2015.

Onderwerp

Het postzegelvel Bruggen in Nederland besteedt aandacht aan tien markante naoorlogse bruggen in Nederland: de HSL-brug Moerdijk, de Ehzerbrug in Almen, de Kolenhavenbrug in Delft, de Tuibrug in Heusden, de Zouthavenbrug in Amsterdam, de Jan Waaijerbrug in Zoetermeer, De Oversteek in Nijmegen, de Zeelandbrug over de Oosterschelde, de Hanzeboog in Zwolle en de Nesciobrug in Amsterdam. Zeven van de tien bruggen komen voor in het boek De Nederlandse brug, 40 markante voorbeelden, een uitgave van de Nederlandse Bruggenstichting.

Aanvrager

De uitgifte van het postzegelvel Bruggen in Nederland is een initiatief van PostNL in nauwe samenwerking met de Nederlandse Bruggenstichting. De Bruggenstichting heeft onder meer als doel het bevorderen van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggenbouw, zowel uit het verleden als in het heden.

Ontwerp

Het postzegelvel Bruggen in Nederland telt tien postzegels voor Nederland 1. Op het velletje staan tien bruggen op even zoveel postzegels beeldvullend afgebeeld. Negen van de gebruikte foto’s zijn kleurenfoto’s, de tiende is zwart-wit. Vijf van de afbeeldingen lopen door op de velrand. Op elke postzegel is in een hoek een rechthoekig wit vlak uitgespaard waarbij de naast elkaar liggende vlakken samen weer een nieuw rechthoekig vlak vormen. In deze witte vlakken is de aanduiding Nederland en het jaartal 2015 opgenomen, met de sorteerhaak. Op de velrand staat de naam van de brug vermeld, met het jaar waarin de brug in gebruik is genomen. Het gebruikte font is de DTL Prokyon Condensed van de Dutch Type Library, ontworpen door Erhard Kaiser (1997). De waardeaanduiding 1 in diapositief is getekend door de ontwerpers. Het postzegelvel Bruggen in Nederland werd ontworpen door Bockting Ontwerpers uit Amsterdam.

Bestellen

Dit is niet meer mogelijk.

Bruggen velcmyk

 

Van de mooiste foto’s uit het boek De Nederlandse Brug is een serie van 12 posters gemaakt.
Samen geven ze een aardig beeld van de illustraties in het boek, zodat er een kleine tentoonstelling mee kan worden gemaakt.

In kantoorgebouwen, presentatieruimten en bibliotheken zullen ze niet misstaan. Het formaat is 100 x 70 cm. en ze zijn geplakt op 5 mm. kunststof panelen.
De posters zijn voor liefhebbers te koop, maar als u de posters wilt lenen voor een beperkte periode is dat ook mogelijk.

U zult ze dan wel op moeten komen halen. Stuur een email voor nadere info aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bontebrug Dokkum (links) Ecoduct de Borkeld Rijssen (rechts)

Ehzerbrug Almen (links) Kleinpolderplein Rotterdam (rechts)

Erasmusbrug Rotterdam (links) Hefbrug over de Gouwe (rechts)

Koornbrug Leiden (links) Muiderspoorbruggen Weesp (rechts)

Martinus Nijhoffbrug Zaltbommel (links) Stichtsebruggen Huizen (rechts)

Waalbrug Nijmegen (links) Sint Servaasbrug Maastricht (rechts)

Het Platform Fiets+Voetbruggen is in 2014 door de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.

PlatformBruggen logoDe komende jaren vervangt en renoveert Nederland honderden bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Veel daarvan zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en dringend toe aan een opknapbeurt. Dit speelt bij gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat. Dit samen maakt het tot de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. Een enorme klus waarbij samenwerken, kennis delen en innovaties versnellen belangrijker zijn dan ooit om Nederland ook in de komende jaren bereikbaar te houden.

Oprichting

Tijdens de Bruggendag 2018 op 15 maart kondigde de Nederlandse Bruggenstichting de oprichting van een nieuw platform aan: BBOBB. Op 16 mei 2018 heeft een eerste oriënterende bijeenkomst plaatsgevonden met  vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, adviseurs en aannemers. Dit kan gezien worden als de startbijeenkomst van het platform BBOBB. De positieve respons tijdens de bijeenkomst heeft de behoefte aan een dergelijk platform bevestigd.

Waarom BBOBB?

Zowel (bruggen)beheerders, adviseurs als bouwers staan voor grote (maatschappelijke) uitdagingen, waaronder:

Duurzaamheid

Energieneutraal bouwen, verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik en vergroting van de productiviteit zijn uitdagingen waarvoor de sector zich geplaatst ziet. Maar hoe vul je dat in de praktijk in?

Vervangingsopgaaf

Het is de verantwoordelijkheid van de brugbeheerder dat de bruggen in zijn areaal voldoen aan de wettelijke vereisten. Maar met een veranderende regelgeving is het een lastige opgaaf om aantoonbaar te maken dat ‘oude’ bruggen  voldoen aan ‘nieuwe’ regelgeving. Het feit dat een groot aantal van die bruggen de prepensioenleeftijd nadert en dan ook nog eens zwaarder belast worden dan voorzien tijdens het ontwerp, maakt het er niet eenvoudiger op. De verwachting is dat we in de periode 2025-2050 geconfronteerd zullen gaan worden met een enorme vervangingsopgave.

Maar hoe pak je dat dan aan?

Overheid als regisseur
In het verleden werden bruggen in de meeste gevallen ontworpen, gebouwd en onderhouden door de eigenaar. Er was in ieder geval altijd een sterke betrokkenheid van de eigenaar bij de totstandkoming en de
instandhouding van bruggen. Tegenwoordig manifesteren eigenaren zich meer en meer als regisseurs van deze processen en besteden de meeste stappen uit aan marktpartijen. Hierdoor is de terotechnologische cirkel niet meer gesloten (ervaringen tijdens het beheer en onderhoud worden niet meer automatisch teruggekoppeld naar het ontwerp). Om de toekomstige kwaliteit te borgen is het sluiten van de terotechnologische cirkel noodzakelijk.

Maar hoe doe je dat dan?

Asset Management
Tegenwoordig volstaat traditioneel beheer en onderhoud niet meer. De instandhouding van bruggen staat niet meer op zichzelf, maar is een onderdeel van een netwerk of een wijk. Ook de budgetten worden steeds meer als zodanig toegekend. Kortom, de implementatie van Asset Management is onvermijdelijk. Maar dat betekent naast organisatorische aanpassingen, dat ook het areaal bekend en op orde dient te zijn. Goed Asset Management is een voorwaarde om inzicht te krijgen in de vervangingsopgave zoals die voor ons ligt. Voor de implementatie van Asset Management is het met name van belang dat er op bestuurlijk niveau draagvlak is.

Maar is dat er dan wel?

De ‘bouwers’ van gisteren verlaten het arbeidsproces
Veel van de betrokkenen bij het ontwerpen en bouwen van de bruggen hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zullen die vandaag of morgen bereiken en verlaten daarmee het arbeidsproces. Daarmee dreigt een kennisdrain, vooral omdat de levensduur van de meeste bruggen de werkzame periode van mensen overtreft.

Hoe houden we deze kennis toegankelijk?

Personeel
In een overspannen arbeidsmarkt is het voor zowel beheerders, adviseurs als bouwers niet eenvoudig geschikte medewerkers te vinden. Al helemaal niet voor een vakgebied met een imagoprobleem. Want over één ding lijken we het allemaal eens te zijn: ‘techniek en met name onderhoud is niet sexy”. Het vinden van medewerkers is één, maar ze vervolgens (bij) scholen is de volgende uitdaging.

Aanpak

Techniek
Als duidelijk is dat er ingegrepen dient te worden, dan rijst de vraag welke levensduur verlengende maatregelen het beste antwoord geven op de gestelde eisen (milieu, veiligheid, financiën, etc.). En hoeveel levert standaardisatie van elektrotechnische enwerktuigbouwkundige onderdelen op aan kostenbesparing en milieu-impact?

Hoe komen we tot dit inzicht?

Als we bovengenoemde uitdagingen aanpakken met de huidige technieken en werkwijze, is dit een gemiste kans om toekomstbestendige infrastructuur neer te zetten. Maar het is vooral ook veel te kostbaar en tijdrovend; het vereist financiële middelen en menskracht die we simpelweg niet hebben. Het vinden van een antwoord op bovengenoemde uitdagingen vraagt om innovatie, samenwerking en kennisdeling. De Bruggenstichting zag vele individuele initiatieven ontstaan waardoor het lastig werd om ‘door de bomen het bos te zien’. Er is de laatste maanden hard gewerkt aan het stroomlijnen van deze initiatieven en met de oprichting van het platform BBOBB wil de Bruggenstichting de sector een platform bieden van waaruit innovatie, samenwerking en kennisdeling zal worden gefaciliteerd en waar mogelijk georganiseerd. Op basis van het netwerk van de Bruggenstichting zal BBOBB; koppelen, verbinden, plannen toetsen en als sparringpartner optreden bij ideevorming. Met als ambitieus doel: een betere samenwerking, versnelling en opschaling, meer innovatie en productiviteit, gebruik van slimme ICT- en datatoepassingen en een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur.

De Bruggenstichting doet dit vanuit haar mission statement

De Bruggenstichting is een materiaalonafhankelijk en niet commercieel platform dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren en ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Ben je beheerder, bouwer of adviseur en wil je meedoen of op de hoogte gehouden worden van het platform BBOBB? Meld je dan hiervoor aan bij de Bruggenstichting. Op dit moment stelt het bestuur een actieplan samen en na de volgende Bruggendag op 14 maart 2019 gaan we van start.

De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan de Boer
• Leden: Bert Hesselink, Jan-Willem Warner, Peter Vijn, Beate Vlaanderen en Pjotr Mak.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Actieve vrijwilligers gezocht!

De Nederlandse Bruggenstichting heeft tot doel het verspreiden van kennis op het gebied van bruggen, viaducten en fly-overs, de kunstwerken in de infrastructuur van ons land. De activiteiten gaan van het documenteren van bestaande bruggen tot de promotie van nieuwe technieken voor het ontwerpen en bouwen van bruggen. De Stichting heeft een bestuur en een Raad van Advies. In die Raad zitten vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties, die het werk van de Nederlandse Bruggenstichting ondersteunen. De eigenlijke werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht binnen werk- en projectgroepen. Voor de nieuw op te richten werkgroep ‘Tentoonstelling Markante Bruggen’ zijn wij op zoek naar een vijftal actieve vrijwilligers.

Taak werkgroep

Als onderdeel van het project ‘Markante Bruggen in Nederland’ willen we een reizende tentoonstelling ontwikkelen met daarbij een ondersteunende website. De werkgroep krijgt de gelegenheid om het materiaal (mede) te ontwikkelen. De hoofdtaak wordt het beheer van de tentoonstelling, het selecteren van de locaties, het onderhouden van de contacten met de beheerders, de logistiek, het verzorgen van de openingen, enz.

Profiel

U hebt affiniteit met bruggen en bent professioneel actief (geweest) binnen het vakgebied.

Wat bieden we?

Als NBS’er wordt u als vrijwilliger opgenomen in onze gemeenschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Naast de activiteiten voor de projectgroep organiseren we jaarlijks een contactbijeenkomst en een excursie. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor evenementen zoals boekpresentaties.

Reageren

Heeft u belangstelling, wilt u dan contact opnemen met het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk, telefoon: 070-3366671.

Nijmegen krijgt langste betonnen 3D-geprinte voetgangersbrug ter wereld

Rijkswaterstaat innoveert en wil ervaring opdoen met de mogelijkheden die 3D-printen biedt voor duurzame en circulaire projecten. Samen met ontwerper Michiel van der Kley is een voetgangersbrug ontwikkeld, die in de zomer van 2019 wordt geplaatst in Nijmegen.

 

 

nat bruggenbank

Als grote opdrachtgevers van infraprojecten hebben gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat de krachten gebundeld om samen met de Bruggenstichting een onafhankelijke bruggenbank op te zetten, om hergebruik van bruggen voor alle overheden laagdrempelig en toegankelijk te maken.

Klik hier om direct naar de website nationalebruggenbank.nl te gaan.

Dachten we eindelijk af te zijn van koperdieven, blijken ze het nu gemunt te hebben op prijzig roestvast staal in de openbare ruimte. Dieven hebben vorige week de leuningen van voetgangersbrug Einderheide over de nieuwe N69 bij Riethoven gestolen. Aan beide zijden zijn de stangen van roestvast staal (RVS) over een lengte van dertig meter verdwenen. De financiële schade wordt door de provincie op zo'n 25.000 euro geschat.
De leuningen zijn waarschijnlijk in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 maart met flink geweld van de brug gesloopt. Hoe de vandalen te werk zijn gegaan, is een raadsel. De brug is pas sinds een half jaar open en alleen voor voetgangers toegankelijk. Automobilisten kunnen niet dicht bij de brug parkeren. Waarschijnlijk is het de dieven te doen geweest om de prijs voor het roestvast staal (RVS). Door de oorlog in Oekraïne zijn prijzen voor de verschillende metalen flink gestegen.

Jurgen Rupschus
In Woerden hebben we aardig wat bruggen met mooie namen. Denk aan de Rozenbrug en de Snellerbrug. Maar we gaan het dit keer hebben over de Blokhuisbrug (als je de stad uit- of inrijdt naar en vanuit Rietveld of Zegveld). Want hoe komt deze brug eigenlijk aan zijn naam? Daarvoor gaan we zo'n 600 jaar terug in de tijd. Want de naam Blokhuisbrug is niet zomaar een naam. En het ontleent zijn naam ook niet aan het café dat er ooit zat: café 't Blokhuis. Want dat was juist andersom, het café ontleende de naam aan de brug. Op de plek van het café zat ooit een bakker en tegenwoordig vind je coffeeshop De Steeg er. Er staat al heel lang een brug op de locatie van de Blokhuisbrug, ook met die naam. In de archieven komen we de naam in een document uit 1696 al tegen.