Sep cover 2021

sep afb 01 

De Ehzerbrug

Geri van Itersum

De historie van deze brug over het Twentekanaal bij Almen wordt beschreven.Het is een brug die in de crisistijd van de vorige eeuw gebouwd over het kanaal dat toen nog niet was aangelegd.

In de Tweede Wereldoorlog is de brug vernield om de opmars van de geallieerden richting Duitsland te vertragen en is .daarna vervangen door een Hamilton brug. Ingegaan wordt op de verschillen tussen een Hamilton-- en een Bailey-brug.. Om het kanaal geschikt te maken als een klasse Va-vaarweg is de brug in 2002 met 200 mm opgevijzeld, waardoor de doorvaarthoogte aan nde nieuwe klassering voldeed.

De brug is bekroond met de ‘Ruwe Diamant’, een onderscheiding van de Gemeente Lochem voor regionale panden/constructies die typisch zijn voor de ontwikkeling van  de Achterhoek.

 sep afb 02

Maaspark Ooijen-Wanssum

Joris Smits en Eric Bodarwé, Ney & Partners

Nu de watersnood in het stroomgebied van de Maas nog vers in ons geheugen ligt, worden de kunstwerken besproken die in de gebiedsontwikkeling Maaspark Ooijen-Wanssum zijn vorm gegeven. Dat gaf de mogelijkheid om de ontwerpen (vier bruggen, twee onderdoorgangen en één fietsbrug )op elkaar af te stemmen. Het geeft ook een kijkje in hoe een brug er bij een hoge waterstand bijstaat in vergelijking met de normale situatie. Het toepassen van eenzelfde kleurenpallet heeft daartoe bijgedragen. Er is aandacht voor de Kweibrug,’t Veunderke, de Centrumbrug en de Liniebrug in Wanssum, het viaduct Geijsterseweg en de fietsbrug Op de haard.

 sep afb 03

Een vernieuwde, circulaire ‘Oer’brug in Ulft

Dusseldorp Infra, Lichtenwoorde

De gemeente Oude IJsselstreek realiseert een vernieuwing van de Melkvonderbrug. De oude brug wordt vervangen door een vernieuwde versie van zichzelf. Circulariteit is daarbij een kernwoord. Rondom Ulft is veel ijzer (oer) gevonden. In het nieuwe ontwerp staat het  (her)gebruik van ijzer vooraan en voor het gebruik van hout zijn er nieuwe bomen aangeplant. Een grondstoffenpaspoort is opgesteld waarvan gebruik kan worden gemaakt bij een toekomstig hergebruik van de brug(onderdelen).

 sep afb 04

Tweelingbruggen over de herstelde Singel van Utrecht

Jeroen Eulderink en Jeroen van Doorn, Arcadis

Utrecht heeft de Singel rond het centrum van de stad  in ere hersteld. Waar vroeger voorrang gegevens is aan het verkeer, kan nu weer in een bootje rond het centrum worden gevaren. Enkele nieuwe bruggen waren daarvoor noodzakelijk wat tevens de gelegenheid bood voor een principe onterp. Gekozen is voor integraalbruggen voor de Paardenveldbrug en de Marga Klompébrug. Ze moesten wel herkenbaar zijn als stammend uit dezelfde familie als de nadere Singelbruggen. Toepassing van metselwerk als bekleding sluit aan bij de omgeving. De integraalbruggen zorgden wel voor een gunstigere fundering, maar belemmerde de toepassing van voorspanning in het dek.

 sep afb 05

Via SBIR naar circulaire viaducten

Jan van Asten en Kees Quartel, RWS

In het vorige nummer van ‘Bruggen’ is een overzicht gegeven van het SBIR-project Circulaire Viaducten met een beknopte beschrijving van de scope en de aanpak. In dit artikel gaan we verder in op de 32 ingediende voorstellen waarbij we aandacht besteden aan de inhoud van de oplossing. Veel voorstellen zijn gericht op nieuwe en modulaire ontwerpoplossingen waarbij ook de inzet van nieuwe en hernieuwbare materialen een belangrijke basis vormt. In dit artikel bespreken we de 10 voorstellen die naar de haalbaarheidsfase zijn doorgegaan.

De SBIR-uitvraag vereist van productinnovaties tenminste één van de volgende drie (deel)oplossingsrichtingen:

1. modulaire, losmaakbare oplossingen,

2. oplossingen met zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bestaande, vrijkomende objecten, onderdelen of materialen, en

3 oplossingen op basis van hernieuwbare materialen.

De tien voorstellen die door de commissie zijn gekozen om verder te worden onderzocht op haalbaarheid, zijn:

- Hergebruik Prefab Liggers (Royal HaskoningDHV Nederland B.V., Dura Vermeer, Vlasman, Haitsma, SGS)

- Closing the loop (Antea Nederland BV, Nebest, Strukton Civiel)

- Variaduct (Civiele technieken deBoer B.V., Arcadis, Rebel)

- Modulair viaduct Bögl (Max Bögl Nederland)

- Viaduct behout Modulair standaard hout-betonliggersysteem (Mobilis B.V., IPV Delft,

Rutte Groep, HekoSpanten, Miebach)

- Circulaire boogviaduct (NV Besix SA, Ney & Partners NL)

- BoLT Bridges of Laminated Timber (Heijmans Infra BV, Arup, Schaffitzel)

- BioV Biobased Verkeersviaduct (Witteveen+Bos, Strukton Civiel, Delft Infracomposites)

- ViCi (Boskalis, ABT, Martens, Integraaljagers)

- Honeycomb (Studio Rap, Bruil, Movares, Dywidag en K_Dekker)

 sep afb 06

Van Bron tot Zee – Bruggen over de Maas

Nieuwe uitgave van de Nederlandse Bruggenstichting

R. Spits

Omdat de bruggen die in Frankrijk en België over de Maas liggen in ons land minder bekend zijn, ontstond het plan een boek te wijden aan de bruggen over de gehele lengte van de rivier, van de bron in Frankrijk via België tot de monding in Nederland, een afstand van ca. 930 km.

Uit de ongeveer 260 Maasbruggen waarvan de meeste in Frankrijk liggen, zijn er per land 15 gekozen. Dat bood de gelegenheid serieuze aandacht aan elke brug te besteden, zowel wat betreft de techniek, de geschiedenis en de omgeving.

Gekozen is voor een doorlopend verhaal en bij elke brug wordt naast plaats en titel de kilometer-afstand vanaf de bron gegeven.

De uitgave wordt eind dit jaar verwacht; volg daartoe de mededelingen op onze website!

sep afb 07

Eerste Bio-Based VVK Beweegbare Fietsbrug

Wouter Claassen en Georgios Zarifis, Witteveen+Bos

[afbeelding 1 blz. 36 en 37]

De Ritsumasylbrug, gelegen in de provincie Fryslân, steekt het Van Harinxmakanaal over en vervangt een oude basculebrug waarvan de kelder met het contragewicht zich in het midden van het kanaal bevindt. In de vroege ontwerpfase van het project, waarin werd gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het toepassen van biobased VVK, koos het team ervoor om de basculebrug te vervangen door een asymmetrische draaibrug. Door deze grote verandering kon er tenminste één remmingwerk worden bespaard. Deze besparingen zijn geïnvesteerd in het vergroten van de lengte van het biobased dek.

Onderzocht is het kruipgedrag van dit natuurlijke materiaal. Vooral in combinatie met een beweegbaar deel waren er veel uitdagingen bij het vinden van de juiste combinatie van maximaal toelaatbare doorbuiging en maximale capaciteit van het hefmechanisme.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de thermische uitzettingscoëfficiënt van het biobased composiet in vergelijking met traditionele glasvezelcomposieten.

Het innovatieve brugontwerp toont de toepassingsmogelijkheid van biocomposieten in civiele constructies. Op basis van de materiaalinhoud ligt het percentage biocomposiet van de brug in Ritsumasyl boven de 80%. Dit vormt een mijlpaal in de bruggenbouw voor een alternatief materiaal om bij te dragen aan klimaatveranderingsdoelstellingen.

sep afb 08

Onderhoudsopgave alleen haalbaar met IFD-bouwen’

Erik Driessen en Emile Hoogterp

Zonder Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen gaat de GWW-sector de enorme onderhoudsopgave van de komende decennia nooit klaren, stellen de auteurs in dit artikel in de BY-bijdage.

Samen met het NEN is er een nieuwe NTA opgesteld. Een NTA moet vooral zo concreet mogelijk zijn. Een afspraak moet geen vaag visieverhaal zijn, maar heel gedetailleerd duidelijk maken hoe je iets bouwt.

Eén van de aanjagers van de werkgroep is de provincie Noord-Holland. omdat Nederland staat voor een grote opgave bij het vervangen en renoveren van de infrastructuur. Dat lukt alleen als we daar op een vernieuwende manier naar kijken. Tegelijk willen we voldoen aan de ambities op het gebied van de circulaire economie. In 2050 moeten we volledig energieneutraal werken, in 2030 al 50 procent.

2021 is een belangrijk jaar. De werkgroep organiseert een aantal webinars, in voorbereiding op een groot symposium. Daarnaast is de werkgroep bezig met het inrichten van een organisatie die alle kennis over IFD bundelt. Komend jaar moet daarover meer duidelijkheid zijn.