image

cover 2021 juni

juni 01 

In memoriam El Ypey

Frans Remery - Ir C,Q Klap

Het overlijden van El Ypey, oud ontwerpend ingenieur van staalconstructie bij de Directie Bruggen van Rijkswaterstaat en oud vrijwilliger bij de Bruggenstichting is aanleiding tot een terugblik op zijn werkzaamheden bij een Rijkswaterstaat dat momenteel niet meer bestaat.

Ir C.Q. Klap, een oud medewerker van hem,  doet verslag van zijn samenwerking met hem en geeft daarmee tevens een inkijkje in de vroegere werkwijze bij RWS

Als belangrijkste wapenfeiten op zijn palmares zijn:

  • de Galecopperbrug,
  • de brug over de Eendracht bij Tholen,
  • de vervanging van de Moerdijkbrug
  • de tweede Van Brienenoordbrug, en
  • de bijna drie kilometer lange hulpbrug die werd ontworpen als vaste verbinding tussen Schouwen-Duiveland en het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde,.

en vele andere. In zijn tijd begon de strijd tussen staal en beton als bouwmateriaal voor bruggen. Voor de grote overspanningen is staal nog altijd het aangewezen materiaal.

juni 02

Start Platform Bruggen

Fred Westenberg, voorzitter Bruggenstichting

Bernard Wientjes verzorgde de openingshandeling tijdens de Bruggendag van 11 maart. Hij beschouwt het platform als een opvolger van de Taskforce Bouwagenda waarvan hij de afgelopen vier jaar voorzitter was.

“Je ziet dat in onze sector veel partijen actief zijn met proefprojecten en innovaties, maar de meesten weten niet van elkaar waarmee ze bezig zijn. Onze eerste doelstelling is wat dat betreft eenvoudig: een betere afstemming. We moeten zorgen dat we op z’n minst van elkaar weten wat we doen.”

Platform Bruggen gaat niet alleen zelf aan de slag met alle doelstellingen, zegt Westenberg. “We willen ook vooral een spin-in-het-web zijn. De partij die samenwerkingen tot stand brengt, dubbel werk voorkomt en mogelijk financiering voor projecten zoekt. Daar is absoluut behoefte aan in onze sector.

De Nederlandse Bruggenstichting is samen met Kennisplatform CROW initiatiefnemer van het Platform Bruggen. “Dit initiatief staat of valt bij een groot netwerk waarin veel mensen een bijdrage willen leveren. We hebben vooral enthousiasme en commitment nodig. Op korte termijn kost dat tijd, op lange termijn levert die investering veel op. Laten we samen werken aan veilige en duurzame kunstwerken.”

juni 03

Forth Bridge en Wilhelm van de Poll

Michel Bakker

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de welbekende Forth Bridge in de zienswijze van fotograaf Wilhelm van de Poll, die al voor de Tweede Wereldoorlog de brug op de gevoelige zwart-witplaat vastlegde. De Nederlandse fotograaf reisde door heel Europa en was na WOII een belangrijke fotograaf van het Koninklijk Huis. Daarnaast zijn de fotoreportages over Israël, Suriname en de Antillen beroemd geworden en internationale persbureaus verspreidden zijn werk. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw trok hij als één van de eerste Nederlandse fotojournalisten door Europa.

juni 04

Nationale Bruggenbank

Een digitale marktplaats waar overheden tweedehands bruggen of onderdelen aanbieden en vinden. Dat is de tijdens de Bruggendag gelanceerde Nationale Bruggenbank. Het initiatief moet het hergebruik van bruggen stimuleren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatneutraal en circulair aanbesteden in de GWW-sector. Rijk en gemeenten spraken in het Klimaatakkoord af dat ze daar naar toe werken.

Bij het hergebruiken van een brug komt veel kijken:

  • De staat van het kunstwerk moet hergebruik mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de restlevensduur van de constructie en het wegdek, maar ook aan het type verbindingen dat is gebruikt voor de brug. Zijn er inspectierapporten en bouwtekeningen beschikbaar?
  • Demontage voor hergebruik vraagt een totaal andere werkwijze en uitvoeringsmethodiek dan sloop. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in het proces de mogelijkheden en voorwaarden in kaart te brengen. Nadenken over tijdelijke opslag is ook nodig.
  • Transport van het kunstwerk. Wat zijn de mogelijkheden hiertoe in een gegeven situatie?
  • Nieuwe locatie. Kan zo’n tweedehands brug worden ingepast in het landschap of zelfs dienen als uitgangspunt voor het landschapsplan van de nieuwe verbinding?
  • Eisen van de nieuwe verbinding. Welke overspanning moet de brug hebben en wat is de functie?
juni 05

Scheldetunnel

De Scheldetunnel is een onderdeel van de Antwerpse Oosterweelverbinding, een groots mobiliteitsproject dat niet alleen het verkeer in en rond de stad veiliger en vlotter maakt, maar ook de leefbaarheid verbetert. De nieuwe tunnel onder de Schelde is onderdeel van de Antwerpse Ring en zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. De tunnel bestaat uit een landtunnel en een afzinktunnel met een totale lengte van 1.800 meter. Hiervoor worden acht tunnelelementen van 160x42x10 m3 en een massa van ongeveer 60.000 ton gebouwd in de haven van Zeebrugge om vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept te worden.

 juni 06

SBIR circulaire viaducten

Op dit moment zijn er nog geen 'inkoopklare' werkwijzen of oplossingen voor circulaire viaducten. Met de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat hier verandering in brengen en bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen die zij daarna als ‘launching customer’ kan gaan toepassen. De SBIR volgt op het 1e prototype circulair viaduct van Rijkswaterstaat en partners en de Open leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen (een samenwerking tussen Rijkwaterstaat en De Bouwcampus).

Een onafhankelijk expert-panel beoordeelt per fase de offertes en projectplannen, waarna de geselecteerde partijen een opdracht krijgen voor de betreffende fase.

In de SBIR Circulaire Viaducten is een investeringsbudget beschikbaar voor drie te realiseren prototypes.

De 3 geselecteerde bedrijven (of consortia) voeren een onderzoeks- en ontwikkelingstraject uit tegen de afgesproken prijs. Het eindresultaat: een getest prototype.

De ambitie van Rijkswaterstaat gaat echter verder dan de prototypes binnen de SBIR. Ook de zeven andere consortia die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan (Arcadis Nederland, Heijmans Infra, Max Bogl Nederland, Mobilis, BESIX, Studio RAP en Witteveen+Bos), hebben interessante voorstellen ingediend die een bijdrage leveren aan de transitie naar circulair werken. Om de kennis en expertise hiervan te benutten en door te ontwikkelen, wordt binnen het transitiepad kunstwerken aan een programma gewerkt om met de gehele keten het circulariteitsvraagstuk verder aan te vliegen.