cover juni2020

jun 01

‘Merck toch hoe sterck!’

Jacques Montijn, e.a..

Een uitgebreid verslag van de renovatie van de Spanjaardsbrug in Leiden, die voorzien is van ornamenten die wijzen naar het verzet tegen de Spanjaarden. De brug is in de loop der eeuwen meerdere keren vervangen; de huidige brug is uit 1934 en is een Rijksmonument.
Het groot onderhoud van de Spanjaardsbrug bestond in grote lijnen uit het compleet vernieuwen van de elektrische besturingsinstallatie, het opnieuw conserveren (verven) van de brug, de aanleg van een nieuwe technische ruimte, het reviseren en deels vernieuwen van de aandrijving en het opknappen van de gemetselde landhoofden en het brugwachtershuisje.
Bij de uitvoering is geconstateerd dat op de hameistijlen 18 lagen verf aanwezig waren en op de leuningen tot wel 30 lagen. In overleg met ‘Erfgoed Leiden en Omstreken’ is besloten deze verflagen op een aantal onderdelen als een tijdscapsule te bewaren.
Bij een herberekening van de brug bleek het versterken van de balanspriem gewenst. Er is voor gekozen om op strategische plaatsen platen uit te wisselen en op enkele locaties extra flensplaten geklonken aan te brengen.

jun 02

‘Waar blijft die ‘Sprong over het IJ’?

Fons Alkemade, stichting luchttunnel

In dit artikel wordt een compleet overzicht gegeven van de ontwerpen van een vaste oeververbinding over het IJ die er vanaf begin 1800 verschenen zijn. Het laatste ontwerp is de FLIJover. Tegenstanders van overbruggingen zijn de maritieme autoriteiten en het Ministerie van I&W waardoor de realisatie ervan niet waarschijnlijk is.

jun 03

Rijnlandroute – Fly-overs A4 knooppunt Hofvliet

Willem Cijsouw

De Rijnlandroute is een verbinding tussen de A4 ter hoogte van Leidschendam en de A44 nabij Oegstgeest, bestaande uit een landtunnel, verdiepte ligging, aquaduct en de aansluitingen op de snelwegen. De aansluiting net de A4 (knooppunt Hofvliet) bestaat uit twee flyovers, de één bestaande uit een voorgespannen plaatviaduct met sparingsbuizen, de ander uit een tweecellige, voorgespannen kokerligger. In het werk gestorte viaducten hebben we al een tijdje niet meer in uitvoering kunnen zien. De centrale ondersteuning t.p.v. de pijlers maakt het ontwerp slank en doorzichtig. Het zorgde wel voor een constructieve uitdaging, alsmede ook de fundering in deze omgeving.

jun 04

Visbrug gevangen in inkt

Michel Bakker

In de serie ‘Bruggen in de Kunst’ besteedt Michel dit keer aandacht aan een kleurenets van Rolf Weijburg van bruggen in Delft, waaronder de markante Visbrug over de Nieuwe Delft. Naast een portrettering van de kunstenaar Rolf Weijburg, wordt de constructie beschreven en vergeleken met een dubbelganger in Den Haag.

jun 05

Op afstand bediende bruggen veilig?

Fred van Geest


Drie jaar geleden heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport over de veiligheid van op afstand bediende bruggen gefeliciteerd naar aanleiding van een ongeval op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Wat is daarmee gedaan? Een stand van zaken.

jun 06

Lawaaiproblemen nieuwe brug in Dronryp opgelost

Sake Meindersma

Een basculebrug over het Van Harinxmakanaal nabij Dronryp, uit 2019 maakte lawaai bijhet openen en sluiten. Niet veel, maar toch hinderlijk voor direct omwonenden. En kan het geen kwaaad? Gaat de brug hierdoor minder lang mee? Na onderzoek bleek dat het hier ging om ‘slip stick’ ter plaatse van het draaipunt.

jun 07

Geslaagde renovatie trambrug Schipluiden

ipv Delft

De monumentale Trambrug uit 1912 behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en is een Rijksmonument, sinds 1974 in gebruik als fietsbrug.
De staalconstructie onder het houten fietsdek bleek te zijn aangetast door dooizouten die tussen de planken door op het staal terecht gekomen waren.
ipv Delft ontwierp een nieuw fietsdek en voerde een kleurenonderzoek uit. De oude trambrug is compleet gerenoveerd en hersteld in de originele kleur en Bersselaar Constructie heeft de oude trambrug voorzien van een nieuw fietsdek, inclusief leuningwerk.

Hieronder staan de bijdragen van Bruggen Young (BY), de jongerenafdeling van de Bruggenstichting.
jun 08

BY Reverse Engineering van bestaande gewapend betonnen plaatbruggen

T.L. (Thomas) Harrewijn

Als alternatief voor het X-Rayscannen van wapening, wordt RE (Reverse Engineering) van een bestaande brug gepresenteerd. Door het produceren van het originele brugontwerp, met een bekend ontwerpjaar en verkeerklasse als uitgangspunt, kan de minimale vereiste wapening worden herberekend volgens de toen geldende normen. Een computercode (tool) is ontwikkeld om dit RE-proces te kunnen automatiseren. Vervolgens is het mogelijk om met de tool een beoordeling te geven van de brug volgens de Eurocode belastingen.

jun 09

BY Leeuwarder Stephensonviaduct wordt slimme brug

Erik Deuring


Het Stephensonviaduct in Leeuwarden is ‘theoretisch houdbaar' tot 2043. Gezien de huidige constructieve staat is de kans echter groot dat het viaduct langer mee kan. Maar hoe toon je dit aan? De gemeente Leeuwarden en Antea Group ontwikkelden het ‘Smart Bridge’-concept. Dankzij sensoren, data-analyse en algoritmes voorspelt het viaduct zelf z’n restlevensduur.