image
image

U kunt losse nummers bestellen bij het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Deze kosten € 10,00 per stuk incl. btw. en verzendkosten.

Samenvatting BRUGGEN 2017-4

dec cover
Mobiele voetgangersbruggen over De Gave in Lourdes (FR)

Marijn Laethem, Bureau d’Etudes Greisch

Op het bedevaartcomplex in Lourdes moesten over de rivier de Gave de Pau drie nieuwe bruggen worden gebouwd. De verschijningsplaats in Lourdes is opmerkelijk: de topografie, gecreëerd door de rivier Le Gave de Pau en door de uitlopers van de Pyreneeën, vormen er een bijzonder compacte en omsloten plaats.
Het uitzonderlijke hoogwater van de Gave van juli 2013 leidde tot aanzienlijke schade van de bestaande bruggen wat leidde tot ontwerpwedstrijd voor drie, verplicht beweegbare (hefbare), voetgangersbruggen

dec 01

Een geheel van hydraulische vijzels, discreet verborgen in de oevers, tilt de beweegbare brug indien nodig uit boven de razernij van de Gave de Pau. Voor de voetgangersbrug zelf wordt geopteerd voor duplex roestvaststaal, omwille van haar hoogwaardige, esthetische en mechanische eigenschappen en om een slank ontwerp (400 mm dikte voor 40 m overspanning) mogelijk te maken.
Het statisch schema van de brug is tweeledig: eenvoudige oplegging op twee steunpunten onder permanente belastingen en ingeklemd onder variabele belastingen. Deze inklemming wordt gerealiseerd door twee naast elkaar gelegen opleggingen in elk landhoofd.dec 02
De voornaamste belasting van het brugdek voortvloeiend uit de slankheid van het kunstwerk betreft het gedrag onder trillingen als gevolg van dynamische belasting geïnduceerd door de passage van voetgangers over de brug.


RENOVATIE LEEGHWATERBRUG B

Björn Hylkema en Jeroen Hendriks, Witteveen+Bos

De Leeghwaterbruggen liggen in de gemeente Alkmaar en maken het mogelijk dat de Provinciale weg N242 het Noordhollandsch Kanaal kruist. De brug vervult een belangrijke verkeersfunctie voor zowel scheepsvaart als wegverkeer. dec 03
De bruggen bestaan uit een noordelijke brug (brug A), vanuit de richting van Heerhugowaard richting het AZ-stadion met twee rijstroken en een fietspad en een zuidelijke brug (brug B), in tegengestelde richting, met drie rijstroken.
De zuidelijke brug is eind jaren 70 gebouwd. Uit technische inspecties volgt dat het val van brug B een onvoldoende restlevensduur heeft. Opwaardering van het huidige val wordt niet haalbaar geacht op basis van de beschikbare informatie, het val wordt geheel vervangen. Ook de hydraulische installatie voldoet niet meer aan de huidige eisen en moet vervangen worden.
Omdat de bestaande onderbouw en ballastkist worden hergebruikt, is het gewicht van het val leidend in het ontwerp. Het val bestaat uit een stalen balkrooster met een (VVK) rijdek.

Ter plaatse van de aansluitingen is onderzocht hoe hoog de toelaatbare spanningsconcentratie is en welke afrondingsstraal hierbij toelaatbaar is. Indien nodig zijn de hoofdafmetingen aangepast en is de krachtswerking opnieuw berekend. Via een iteratief proces is hiermee de optimale doorsnede van de hoofdliggers bepaald.

Houten voetgangersbruggen in het internationale landschap

Peter Zanen, Hoofd afdeling projecten, Wijma Kampen bv

Allereerst wordt van het materiaal hout de milieueffecten nagegaan op basis van een rapport van Ernst en Young (voorheen BECO) waarin de eigenschappen van hout als biobased materiaal worden vergeleken met die van staal, beton en VVK Met de eigenschappen oneindige grondstof, biologisch afbreekbaar, herbruikbaar, recyclebaar, gesloten keten (geen afval), lage CO2-footprint, vervangt eindige, fossiele brandstoffen, gunstige milieuscore,gunstige invloed op binnenklimaat en gezondheid en een gunstige Total Cost of Ownership zou aan de hand van een door alle partijen geacepteerd referentie-ontwerp van een brug hout als meest gunstig materiaal naar voren komen.
Een drietal bruggen worden besproken:
De boogbrug over de J.F. WIllumsensvej, Frederikssund (DK), de vakwerkbrug Wenduine (BE) en de Tuibrug Harderwijk.

dec 04 dec 05

Bij de brug in Denemarken speelde de korte beschikbare montagetijd een grote rol. De boogbrug is samengesteld uit liggers van lamellen en stiftdeuvels.
De vakwerkbrug Wenduine over de weg Knokke Heist -De Panne (BE) is opgebouwd uit ca 600 elementen, die geen van alle gelijk zijn. En die samengesteld zijn tot een vakwerk met stalen bussen en pennen. (zie eerste figuur van deze samenvatting
De tuibrug bij Harderwijk is geïnspireerd door de bottervaartuigen, waaraan de vorm van de pylonen is ontleend. Wat een fraai beeld oplevert.

Positiemeting van brugklappen

Wils van Soldt

In dit technisch inhoudelijke artikel wordt de stand van zaken rond het meten van de positie van een brugklap besproken. Zo zijn er standdetectoren voor het inleiden van het retarderen voor de bewegingen openen en sluiten alsmede en vaststellen van de volledig geopende en de gesloten stand van het val.dec 06
Om te weten of er daadwerkelijk correct wordt geretardeerd, zijn er detectoren die deze dynamische beweging controleren.
Het voortschrijden van de techniek heeft ertoe geleid dat standdetectie van brugklappen nu ook op een meer geavanceerde wijze kan geschieden zonder dat er tekort wordt gedaan aan het principe van veiligheid en bedrijfszekerheid van gedwongen bediende detectoren.
In plaats van afzonderlijke standdetectoren te gebruiken voor de posities van een brugklap maakt men nu ook gebruik van roterende (hoek)encoders die een pulssignaal of een digitaal signaal genereren bij rotatie van de ingaande as. Deze apparaten worden via een mechanische verbinding met het machinewerk van de brug gekoppeld.

Aan de orde komen roterende, incrementale encoders en roterende absolute encoders.
Bij de roterende incrementale encoders onderscheidt encoders die werken volgens een magnetisch meetprincipe of een optisch meetprincipe. In het artikel wordt slechts de optische, digitale variant beschouwd.
Bij het optische meetprincipe maakt men gebruik van een inwendige codeschijf die bestaat uit een ronde onbreekbare kunststof schijf waarop langs fotografische weg een concentrisch patroon van transparante en ondoorzichtige vensters is aangebracht
Bij de Roterende absolute encoders onderscheidt men de uitvoeringsvormen single turn en multiturn. De single turn encoders genereren een aantal absolute digitale codes bij een enkele asomwenteling van de ingaande as met slechts een codeschijf.dec 07

Opengewerkte absolute multiturn

Dit artikel ontleent zijn waarde mede doordat de mogelijkheden van positiemeting nu beschreven zijn en vastgelegd voor een nieuwe generatie elektro-mechanische ontwerpers.

dec 08De ruggengraat van Calatrava

In de reeks Bruggen in de Kunst dit keer een onderdeel van de Berlijnse Oberbaumbrücke, gelithografeerd door de Alkmaarse kunstenares Marja Vleugel door onze redacteur Michel Bakker. Calatrava ontwierp deze brug die aan de onderzijde een stalen ruggegraat van een bijzonder vakwerk toont. De brug is in 1989 gerenoveerd na een roemrucht verleden in de koude oorlog asl grens tussen Oost- en West-Duitsland.

In memoriam Jan van den Hoonaard 1940 - 2017

Op 29 oktober 2017, een paar dagen vóór zijn 77ste verjaardag, overleed Jan van den Hoonaard, jarenlang vrijwilliger bij de Nederlandse Bruggenstichting, na een kort ziekbed.
Na zijn pensionering werd Jan vrijwilliger bij de Nederlandse Bruggenstichting. Hij bracht een schat aan ervaring mee op het gebied van het ontwerp van betonconstructies in het algemeen en van betonnen bruggen in het bijzonder.
Het projectleiderschap was zijn sterke kant en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Jan op een gegeven moment een bestuursfunctie kreeg, die hij met zijn bekende doortastendheid vervulde. In totaal maakte hij zeven jaar deel uit van het bestuur (van april 2008 tot mei 2015).

Eén van de eerste projecten waaraan Jan bij de Bruggenstichting meewerkte, was de Bruggententoonstelling die wij in 2004 in het Techniekmuseum in Delft maakten.
Daarna kwamen, naast zijn bestuurslidmaatschap, de boeken waaraan hij met veel plezier heeft gewerkt, niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch. We kunnen gerust zeggen dat Jan de stuwende kracht achter de realisering was.
Voorbeelden zijn de uitgaven ‘Nederlandse bruggen in de periode 1940 tot 2000’, ‘De Nederlandse Brug in 40 markante voorbeelden‘ en de ‘Canon van de Nederlandse Brug‘. dec 09
Jan genoot van het uitzoeken van de benodigde gegevens en was bovendien heel productief in het schrijven.
Ook aan een nieuw uit te geven boek over de bruggen over de Maas, van bron tot zee, begon Jan weer vol enthousiasme, waarbij hij veel plezier beleefde aan de bestudering van de Maasbruggen in Wallonië. Met verdriet moeten we constateren dat hij dat project niet meer heeft kunnen afmaken.

Op een woensdag in september stonden er twee vergaderingen gepland: één over het Maasboek en één over een boek voor het HBO, maar Jan had al laten weten dat hij niet meer dan één vergadering per dag aankon. Niemand realiseerde zich toen dat die woensdag de laatste keer was dat Jan in ons midden was.

Met eerbied en genegenheid blijven wij bij de Bruggenstichting aan hem denken. Veel hebben wij aan hem te danken. Wij zullen hem missen.
Zijn echtgenote Margriet wensen wij veel sterkte in de komende tijd.

 

 

 Samenvatting BRUGGEN 2017-3

bruggen2017 03

De evolutie van renovatiewerkzaamheden aan stalen bruggen

Maarten Rikken en Dimitri Tuinsrta, Arup Nederland
Stalen bruggen zijn door de toegenomen verkeersbelastingen en -intensiteit kwetsbaar gebleken voor scheurvorming t.g.v. vermoeiing.
Uitgebreide monitoring van scheurvorming in orthotope plaatvloeren, het dichtlassen van de scheuren en een overlaging met hogesterktebeton (HSB) blijken de oplossing, waarbij de hogere rustende belasting door het beton soms nog tot constructieve aanpassingen ter plaatse van de opleggingen en verbindingen nopen.

Voordat het zover was, zijn in de ontwikkeling van deze aanpak in de tijd drie fasen te onderscheiden:
Fase 1 2009 – 2011: Muiderbrug, Beek en Scharbergbrug
deze fase kenmerkt zich door het rationaliseren van het HSB-ontwerp van de overlaging.
bruggen2017 03 01
Fase 2 2013 – 2017: Galecopperbrug, brug bij Ewijk en Kreekrakbrug
het HSB-ontwerp is geoptimaliseerd en de scope voor de renovatie is verbreed door meer stakeholders in het project te betrekken;
bruggen2017 03 02
Fase 3 vanaf 2017: Suurhoff- en Van Brienenoordbrug
de leermomenten van de eerdere bruggen worden toegepast en naast meer stakeholders wordt de renovatie ook bezien in het groter geheel van de aanpak van het wegennet in een bepaald gebied (ring om Rotterdam).
Naast deze fasering blijkt het noodzakelijk noodgevallen direct (gedeeltelijk) aan te pakken, zoals onlangs bij de Merwedebrug het geval was.
In het artikel wordt de reparatie van de genoemde bruggen uitgebreid besproken en de ervaringen vermeld.

Bruggen en sluis in de oude dorpskern van Leidschendam

Elisabeth van Blankenstein
bruggen2017 03 03
In Leidschendam bevindt zich in de Vliet een sluizencomplex tussen de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. Met erover heen twee beweegbare bruggen.
De historie van de ontwikkeling van overtoom naar schutsluiscomplex en de ontwikkelingen in type brug en waterkering van de 19e eeuw tot heden komen uitgebreid aan de orde. De bruggen vormden eeuwenlang een onderdeel van een belangrijke verkeersader.
bruggen2017 03 04
De architectonische waarde van het geheel is onlangs bevestigd door het opnemen van het complex in de Rijksmonumentenlijst.

De Sint Jansbrug in Amsterdam

Geri van Ittersum
bruggen2017 03 05
In de serie jubilerende bruggen deze maal aandacht voor de 150-jarige brug uit Amsterdam. De Sint Jansbrug ligt in hartje Amsterdam over de Oudezijds Voorburgwal, de oudste gracht van de stad, onder het toeziend oog van de heilige Johannes waarnaar de houten voorganger, vernoemd is.
Het is sinds 1867 een vaste stalen voetbrug met een lengte van 16 m en een breedte van 2,64 m. Een rapport van Bureau Monumentenzorg Amsterdam uit 1995 dicht de brug monumentale waarde toe vanwege ‘het 19e eeuwse karakter, in het bijzonder de landhoofden van baksteen en natuursteen, de specifieke geklonken stalen vakwerkrandliggers, het houten brugdek en de specifieke 19e eeuwse balustrade van smeedijzer’. In de huidige monumentenlijst van de gemeente is de brug echter niet terug te vinden.
Amsterdam, stad van 1000 bruggen, volgens het boek van Kruizinga uit 1973. In dat jaar waren het er inderdaad 1000. In 1544 waren er 35 bruggen, begin 20-ste eeuw 350 en nu zijn er ruim 1800 bruggen in beheer bij de dienst Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam, dat zijn bruggen nummert. De Muntbrug heeft nr. 1 gekregen en de Sint Jansbrug heeft nr. 205. De website “bruggenvanamsterdam” heeft een lijst die doorloopt tot nummer 2484. Lang niet alle bruggen hebben daarnaast een eigen naam. De gemeente streeft er naar alle bruggen een naam te geven en roept de burgers op met een voorstel te komen.

Bruggen over grensrivier de Reest

Roelof Veeningen, fotograaf.
bruggen2017 03 06
De Reest is de 37 km lange grensrivier tussen Drenthe en Overijssel, die uitstroomt in het Meppeler Diep. Er zijn 37 bruggen zien, in allerlei gedaanten en met verschillende functies en geschiedenissen. De bruggen horen bij het landschap en brengen ons in contact met het verleden (lieux de mémoires).
Vanwege de toenemende status van de Reest is er bij de vervanging van bruggen over de Reest in de afgelopen vijf jaar speciale aandacht voor de vormgeving ervan. De gemeente De Wolden heeft bij het ontwerp de kennis uit het gebied in Dorpsbelangen en de Historische Vereniging benut. De brug in de weg Balkbrug-Zuidwolde was vroeger een boogbrug en in het nieuwe ontwerp zijn elementen van deze oude romaanse boogbrug, sinds 1758 de Stenen Brug genoemd, herkenbaar. Het was de eerste gemetselde brug over de Reest.
Het artikel geeft een overzicht van de bestaande bruggen en het begrip ‘voorde’ (doorwaadbare plaats) krijgt aandacht.

Met Martin Monnickendam over de Tiber. (En rechts houden!)

Michel Bakker
In de serie ‘Bruggen in de Kunst’ ditmaal aandacht voor de beroemde Pont Sant’Angelo over de Tiber in Rome naar het schilderij van Martin Monnickendam (1974-1943) met op de achtergrond de Engelenburcht, in oorsprong het mausoleum van Hadrianus.bruggen2017 03 07
Het levensverhaal van de schilder en de achtergrond van zijn werk komen uitgebreid aan de orde. Toen er in de 15e eeuw tijdens een pelgrimstocht paniek op de brug ontstond en vanwege de enorme drukte 128 slachtoffers vielen, moest er op bevel van de paus rechts worden gehouden. En dat zou het begin zijn van de algemeen geldende regel voor het verkeer op het vaste land van Europa.

Samenvatting BRUGGEN 2017-2

bruggen-2017-02-01 Glas in opmars?

Dirck Crabethbrug – Geri van Ittersum

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van deze beweegbare brug over de Gouwe, in de binnenstad van Gouda. Bij de beschrijving ontkom je niet aan de beschrijving van de historie van de stad Gouda, waarvan de opkomst en neergang van de welvaart samenhangt met de Gouwe en de daarbij behorende privileges van enige doorvaartmogelijkheid van de Hollandsche IJssel naar Oude Rijn en Haarlemmermeer.

bruggen-2017-02-02

Toen na 1795 de scheepvaart kon kiezen voor snellere routes richting Amsterdam, nam Gouda als reactie daarop maatregelen om de doorvaart door de stad te verbeteren. In de loop van de 19e eeuw werden de bruggen daarom beweegbaar gemaakt,  zo ook in 1867 de Dirck Crabethbrug.

Nadat in 1936 het Gouwekanaal met de Julianasluis was geopend, nam de vaart door het centrum van Gouda sterk af. Deze hield helemaal op nadat, als één van de maatregelen na de stormvloed van 1953, de uitmonding van de Gouwe in de IJssel werd vervangen door een duiker.
Sinds 2001 is er weer een gilde in Gouda van mensen die de scheepvaart een warm hart toedragen: het Watergilde. Hoog op hun verlanglijstje staat de heropening van de Havensluis. Als dat lukt, zullen we weer scheepsmasten zien in het stadsbeeld van Gouda. De Dirck Crabethbrug is er na een grote onderhoudsbeurt in 2016 helemaal  klaar voor.

25-jarig bestaan Nederlandse Bruggenstichting

bruggen-2017-02-03In drie artikelen is aandacht besteed aan dit fenomeen. Oud bestuurslid Hein Klosster, betrokken bij de oprichting van de Stichting in 1992, beschrijft de afgelopen 25 jaar en besteedt aandacht aan lumineuze bestuursleden en edewerkers van de Stichting.
Hans de Haan doet verslag van zijn ervaringen als oud-voorzitter en de huidige voorzitter, Fred Westenberg, geeft zijn visie over hoe de stichting nu en in de toekomst zou moeten functioneren: naast documenterend zeker ook functionerend als kenniscentrum. Met dit in gedachten is de Bruggenstichting levensvatbaar voor de komende 25 jaar.

Er is in dit nummer aandacht voor enkele interessante, beweegbare bruggen in het noorden van het land.  bruggen-2017-02-04

In Coevorden wordt door Wils van Soldt aandacht besteed aan de restauratie van de Bentheimerbrug en de Leeuwerikenbrug. Bruggen met een historie, waar bij de renovatie aandacht wordt besteed naar de omgeving enerzijds als naar de gebeurtenissen uit het verleden anderzijds. Dat geldt ook voor de Leeuwerikenbrug. Veel aandacht in dit artikel voor het functioneren van het bewegingsmechanisme bij deze bruggen.

bruggen-2017-02-05Sake Meindersma besteedt aandacht aan de brug nabij Burgumerdaam over het Prinses Margrietkanaal. Het gebruik van strekmetaal geeft een bijzonder cachet aan de vormgeving en uitstraling van deze basculebrug.
bruggen-2017-02-06
De brug is gefinancierd uit het project De Centrale As. Dde vormgeving en landschappelijke inpassing is verzorgd  door een ontwerpteam bestaande uit NEXT architects uit Amsterdam en H+N+S landschapsarchitecten uit Amersfoort.. Het team van dit bureau werd geleid door Michel Schreinemachers, architect.
De brug is ontworpen als basculebrug tussen twee vaste aanbruggen aan zowel de opleg- als aan de draaizijde van de klap. De landhoofden zijn verder dan gebruikelijk van de oever af geplaatst om een ontwikkeling van ecologische oevers mogelijk te maken.
De brug ligt aan de zuidrand van Burgum. De overgang van de bebouwing van het dorp, met 10.000 inwoners, en het landelijk gebied, wordt benadrukt in de vormgeving.bruggen-2017-02-07

Bruggen van glas?

Aandacht wordt besteed aan de brug in China met een glazen dek, waardoor men zicht heeft op de onderliggende vallei in het natuurpark in de provincie Hunan. Ook in Delft is er een onderzoek bezig naar het gebruik van constructief glas in de bruggenbouw.

bruggen-2017-02-08

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen bij de voorbereidingen van de Sebastiaanbrug: deze lijkt er nu echt te komen, niet in de vorm van een tafelbrug , maar als basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 m.

bruggen-2017-02-09

 

Samenvatting BRUGGEN 2017-1

bruggen 2017 01 01

Het maartnummer is traditioneel gewijd aan de lezingen die op de BRUGGENDAG, 16 maart j.l., in Utrecht zijn gehouden. Hieronder een korte impressie van vijf lezingen:

Spoorbrug Muiderberg (Zandhazenbrug)

Deze spoorbrug over de A1 bij Muiderberg in het project SAA-one, gedeelte Diemen – Almere Havendreef verzorgt zonder tussensteunpunten een overspanning van 255 m en vervangt de oude spoorbrug in voorgespannen beton met drie tussensteunpunten, waardoor er op termijn ruimte is voor 16 rijstroken wegverkeer.
Omdat het weg- en treinverkeer zo min mogelijk mocht worden gehinderd, is gekozen voor een stalen boogbrug, die in gedeelten in België is vervaardigd en over de weg en water is aangevoerd en in de onmiddellijke nabijheid is geassembleerd. In één weekend is de stalen brug op een tijdelijke ondersteuning naast de bestaande brug gereden en in een ander weekend is de bestaande spoorbrug gesloopt en de spoorbrug op zijn definitieve plaats geschoven.

bruggen 2017 01 02

Er zijn bijzondere eisen gesteld aan het eigen gewicht van de brug en aan de geluidsbelasting door het treinverkeer op de brug. Om het gewicht van de boog en de hoofdligger te beperken is gekozen voor een staalsoort S460, dat normaal gesproken niet mag worden toegepast van ProRail om lasproblemen te voorkomen. Door het stellen van strengere eisen aan de chemische samenstelling en het toepassen van thermomechanisch gewalst staal, is aan deze bezwaren tegemoet gekomen.
Door het toepassen van buisvormige diagonalen in de boog i.p.v. hangers, is een stijvere boogconstructie verkregen. De boog bestaat uit een trapeziumvormige kokerligger met zes trogverstijvers met schuine flenzen en dwarsschotten.
De booggeboorte in de hoofdligger is een ingewikkeld detail, waarvan het ontwerp volledig is doorgerekend op sterkte, stabiliteit en vermoeiing.
De hoofdligger heeft aan de buitenzijde een geknikte lijfplaat vanwege enerzijds het reflecteren van het licht waardoor de ligger slanker lijkt en anderzijds het beperken van de geluidsemissie.
Voor het dek is gekozen voor een betonnen dek, met stiftdeuvels aan de dwarsdragers verbonden. Vanwege de grote hoeveelheid wapening (500 kg pr m3!) om de scheurwijdte te beperken is gekozen voor lichtbeton, dat in één keer vanuit het midden van de brug is gestort.
Bij het ontwerp is veel aandacht  besteed aan de winddynamica en zijn er voorzieningen aangebracht om, als dat nodig mocht blijken, eenvoudig dempers aan te brengen. Tijdens de bouw bleek al dat de diagonalen onder bepaalde omstandigheden in trilling kwamen en zijn de dempers al direct geplaatst.

2000 jaar ontwikkeling in de bruggenbouw in Nederland

boek canon

Op 12 november 2016 vond de presentatie van het nieuwste boek van de Nederlandse Bruggenstichting plaats. Onder de titel ‘Canon van de Nederlandse Brug, 2000 jaar brughistorie’ geeft het boek een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse bruggenbouw. De opkomst van vervoermiddelen als treinen en auto’s, het gebruik van bouwmaterialen als staal, beton en kunststof en de toepassing van elektriciteit speelden daarin een belangrijke rol.
Het boek is geschreven in de vorm van een Canon zoals er de laatste jaren vele zijn verschenen. De Bruggencanon omvat 43 vensters die vanuit verschillend gezichtspunt een beeld van de bruggenontwikkeling in Nederland bieden.
Tot de 18e eeuw waren steen en hout de belangrijkste constructiematerialen. Door de industrialisatie ontstonden er nieuwe materialen ijzer en staal en door de ontwikkeling van het spoorwegnet ontstond de behoefte aan bruggen met grotere overspanningen. De ontwikkeling van het wegverkeer in de twintigste eeuw en de opkomst van nieuwe materialen als gewapend en voorgespannen beton maakten zwaardere belastingen mede mogelijk. De opkomst van materialen als vezelversterktkunstof en ultrahogesterktebeton in de 21e eeuw maakten duurzamere toepassingen mogelijk.

VVK komt over de brug

De tijd dat VVK alleen maar als parkbruggetje werd toegepast ligt achter ons. We zijn er in inmiddels van overtuigd dat VVK vele (duurzaamheids)voordelen te bieden heeft; het ziet er strak uit en is licht, onderhoudsvriendelijk, bestand tegen vermoeiing en oersterk.bruggen 2017 01 03

In 2010 werd VVK nog als ‘nieuw’ materiaal bestempeld, en werd een eenvoudige VVK voetgangersbrug als een onderzoeksproject in de markt gezet en met de grootste zorg omringd. Hierdoor ontwikkelde de markt zich zowel op productniveau, als ook op procesniveau: ontwerpeisen, contractdocumenten, afnameprocedures werden geformuleerd.
Overigens wordt VVK ook vaak gecombineerd met andere materialen: voor grote overspanningen en zwaarbelaste verkeersbruggen kunnen staal en VVK prima samenwerken en zijn hybride constructies soms dé oplossing.   
Belangrijk voordeel van een VVK-brug is de korte bouwtijd. Door het lage gewicht kunnen de bruggen soms zelfs zonder paalfundering af en de bruggen komen gereed en afgemonteerd van de fabriek. Hiermee wordt de omgevingshinder tot een minimum beperkt.
Aan de hand van voorbeelden worden slanke constructies toegelicht.
Vermoeiingsproblemen zijn opgelost: diverse testen in projecten, als bijvoorbeeld de Pijlebrug in Meppel en de Nelson Mandelbrug in Alkmaar , laten zien dat een VVK verkeersdek de miljoenen belastingswisselingen van vrachtwagenwielen kan weerstaan, zélfs nadat er een zware last op het dek gevallen is.
De regelgeving blijft niet achter: dit jaar wordt de herziene richtlijn voor VVK CUR96 gepubliceerd die de vereiste materiaal, ontwerp en kwaliteitsrichtlijnen geeft voor de volgende generatie VVK-bruggen. Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan ontwerprichtlijnen waarin Nederland een belangrijk aandeel heeft geleverd.

3D-printen van betonconstructies

3D-printen is sterk in opkomst. Van protheses tot vliegtuigonderdelen, dagelijks komen er nieuwe industrieën bij die gebruikmaken van deze opkomende techniek. Het is de vraag of printen ook voor de bouw een toegevoegde waarde kan leveren. Op de TU Eindhoven is daarom een grootschalig onderzoek gestart om de nieuwe maakmethode op bouwkundig niveau te beheersen.bruggen 2017 01 04

3D-printen is een Additive Manufacturing (AM) techniek, waarbij objecten laag voor laag worden opgebouwd totdat de gewenste geometrie is voltooid. Met deze maakmethode kunnen unieke, niet-repeterende producten worden gemaakt. De toepasbaarheid van printen in de bouw wordt in de praktijk al verkend.
Het printen van beton biedt een duidelijk voordeel ten opzichte van traditioneel storten: bekisting is niet langer noodzakelijk. Dit vraagt echter wel wat van het materiaal. De afgelopen jaren is beton ontwikkeld tot een zelfverdichtend materiaal dat zich probleemloos verspreidt. Te printen beton vraagt juist het tegenovergestelde: als het materiaal eenmaal uit de printkop komt, dient het ook op die exacte plaats te blijven staan.
Diverse technieken worden belicht: Smart Dynamic Casting, D-Shap, TotalKustom, CyBe en WinSUn.
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft het initiatief genomen een onderzoeksproject getiteld ‘3D Printing of Sustainable Concrete Structures’ te starten. Het onderzoeksteam zal de komende vier jaar op experimentele en numerieke wijze het 3D-printen van betonconstructies onderzoeken. De TU/e betrekt bewust ook het bedrijfsleven in het project: een groep van tien industriële partners vertegenwoordigen een breed spectrum van de bouw:
3D- printen kan de verschillende ketens in de bouw bij elkaar brengen en daarmee de kwaliteit van gebouwen verhogen. Deze nieuwe maakmethode brengt echter wel nog de nodige vragen met zich mee. In de periode 2016  t.m. 2019 zal het onderzoeksteam aan de TU/e antwoorden bieden.

Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen

De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Dat is niet alleen een enorme investering, er dreigt ook onvoldoende ontwerp- en bouwcapaciteit te zijn om dit allemaal in betrekkelijk korte termijn uit te voeren.bruggen 2017 01 08
De Bouwcampus in Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is hét netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt: alle partijen uit de bouwketen, inclusief de eindgebruiker, zitten aan de tekentafel.
Opdrachtgevers en bouwbedrijven werken daarom op De Bouwcampus samen in het programma Stroomversnelling Bruggen aan manieren om het probleem efficiënt en innovatief aan te pakken. De ambitie van het programma is de totale kosten voor de vervangingsopgave met 40% te verminderen. Het begrip ‘legolisering’ valt: Veel onderdelen van bruggen zijn in feite hetzelfde, maar worden nu nog steeds afzonderlijk ontworpen, terwijl standaardisering veel efficiënter is, in bouw en in onderhoud.
De Bouwcampus, de neutrale aanjager van het programma Stroomversnelling Bruggen, heeft sinds begin vorig jaar een reeks sessies georganiseerd om het probleem te definiëren. In eerste instantie gaat het erom dat de beheerders van de bruggen, tunnels en viaducten, die nu vaak ‘onbewust onbekwaam’ zijn als het om dit probleem gaat, ‘bewust onbekwaam’ worden gemaakt. Vervolgens moet er een instrumentarium worden ontwikkeld om te kunnen prioriteren: waar moet het snelst worden ingegrepen?
Vervolgens kan worden bepaald wat de beste ingrepen zijn. Vervanging zal niet altijd direct nodig of mogelijk zijn. In die gevallen kunnen maatregelen als beperking van de aslast of de totaallast voorlopig soelaas bieden. In werkateliers en een innovatielab worden innovatieve manieren bedacht om de problemen aan te pakken; de bouwbedrijven die hieraan deelnemen doen dat zonder betaling voor hun nadenk- en meedenkwerk. Op basis van de keuzes uit de werkateliers en best practices, zoals de al genoemde Rotterdamse gebundelde aanbesteding, volgen pilots. De concepten die in die pilots hun waarde bewijzen kunnen uiteindelijk overal in het land worden gebruikt.
Meer informatie over De Bouwcampus vindt je op de website www.debouwcampus.nl.

Bruggen in de Kunst

In deze artikelenserie belicht Michel Bakker dit keer de Vlakebrug van Marius Westrate uit Wemeldinge. Hij tekende in 2016 de situatie van de brug in 1938 en in verwoeste toestand in 1940 om de opmars van de Duitsers te hinderen.bruggen 2017 01 05

Getoogde Bruggen van beton.

Uiteengezet wordt hoe vlakke plaatbruggen van ultrahogesterktebeton worden vervormd tot de gewenste zeeg. Door de vezelwapening ontstaan er vele, kleine scheurtjes die, vanwege de achtergebleven niet verharde cementdeeltjes, alsnog verharden en waardoor de gebogen vorm blijft staan. Door de plaat ‘op z’n kop’ te storten met een in de kist aangebrachte slijtlaag, ontstaat er, na omdraaien, een gebogen plaat, die zelfstandig als plaatligger kan functioneren of ter vervanging van een houten rijdek op de langsliggers kan worden geplaatst.

bruggen 2017 01 06

 

In een In Memoriam is Henk van Maarschalkerwaart

herdacht,  die op 13 december  2016  op 89-jarige leeftijd is overleden.bruggen 2017 01 07

Na het behalen van zijn HBS-diploma volgde Henk de studie Weg- en Waterbouwkunde aan de MTS (nu HTS) in zijn geboortestad Amsterdam. Hij studeerde in 1948 af en trad als staalbouwkundige in dienst van de Nederlandse Spoorwegen waar hij tot zijn pensionering zou blijven werken. Van staalbouwkundige via chef tekenkamer, projectingenieur en chef staalconstructie klom hij in de loop der jaren op tot hoofd van de sector staalbouw en brugonderhoud. In die functie was hij begin jaren tachtig verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenplan voor het vervangen van de grote vaste spoorbruggen. Hij was tenslotte de vermoeiingsexpert van de NS. Hij liet in de laboratoria van de NS en de TU Delft vermoeiingsonderzoek doen op brugmateriaal. En hij was jarenlang lid van de internationale commissie van Office de Recherche et d’Essai.
Henk van Maarschalkerwaart was een bruggenman in hart en nieren. Dat hield natuurlijk niet op toen hij na ruim 40 dienstjaren in 1989 met de VUT ging. In 1992 werd de Nederlandse Bruggenstichting opgericht om de geschiedenis van de bruggenbouw in Nederland te beschrijven. En wie zou het belangrijke hoofdstuk ijzeren en stalen spoorbruggen beter kunnen schrijven dan ervaringsdeskundige Henk van Maarschalkerwaart?