image

Hergebruik bruggen

Datum: Donderdag 23 juli 2020
Tijdstip: 08:00 - 09:15 uur
Locatie: ZOOM

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.
Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. En vaak snel ook. Jouw kennis en ervaring is hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Thema
Het thema van de tweede sessie is 'hergebruik van bruggen'. Praat mee over hoe hergebruik van een brug of herzien van de functie ervan, bijdraagt aan onze circulariteitsopgave. Hoe werkt dat? Wat is er voor nodig?

Waar hebben we mee te maken?
Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Opzet brugdialogen
Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek, als vervolg op de live Bruggenontbijten in 2019. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie tussen enkele ervaringsdeskundigen. Dan volgt de dialoog, in kleinere groepen (4-5 mensen) en we sluiten af met een wrap-up. Kort, bondig en to the point, zodat we er met z'n allen wijzer van worden.

Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

Vier redenen om te participeren en de dialoog te versterken
1. Het wiel: We vinden niet individueel als persoon of organisaties het wiel opnieuw uit. We werken samen aan dezelfde opgaven.
2. Open: Tijdens de Brugdialogen delen we ideeën, mislukkingen en successen.
3. Impact: Luisteren, inbrengen, inspireren, tot je nemen, verwerken, meenemen én toepassen. Impact door het gesprek te voeren en verder te brengen.
4. Puzzel: In dialoog brengen we samen. Ook jij hebt een stukje van de puzzel.

Aanmelden
Klik op onderstaande aanmeldbutton om je aan te melden. Ben je een keer verhinderd? Geen probleem; je meldt je per dialoog aan. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). Je kunt je aanmelden voor een of meerdere sessies.

AANMELDEN

We rekenen op jouw deelname en begroeten je graag op donderdag 23 juli 2020 om 8.00 uur!

Noteer alvast in de agenda: 27 augustus, klokslag 8.00-9.15 uur

Tot dan!
Hartelijke groet,
Anita Baas (De Bouwagenda)
Marco Hofman (De Bouwcampus)
Harm Telder (De Nederlandse Bruggenstichting)
Reinier Trommel en Jos Wessels (Kennisplatform CROW)
Jetske Eefting (Platform WOW)