image

Thema: Inspecties
Datum: Donderdag 27 augustus 2020
Tijdstip: 08:00 - 09:00 uur
Locatie: ZOOM

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. En vaak snel ook. Jouw kennis en ervaring is hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Thema
Op donderdagochtend 27 augustus is het onderwerp: Inspecties. Interessante inleiders zullen ons heel kort meenemen in het onderwerp, waarna in kleine groepen het gesprek wordt gevoerd. In het plenaire slotstuk worden inzichten gedeeld.

De inleiders van deze Brugdialogen zijn:
- Ariea Vermeulen van Rijkswaterstaat (over inspecties met drones)
- Maurice Reusen van Delta Pi en CROW (focus op menselijk falen en de CROW-CUR 117 inspectie)
- Pjotr Mak van Volkerrail (over inspecties in de praktijk)

Opzet brugdialogen
Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek, als vervolg op de live Bruggenontbijten in 2019. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie tussen enkele ervaringsdeskundigen. Dan volgt de dialoog, in kleinere groepen (4-5 mensen) en we sluiten af met een wrap-up. Kort, bondig en to the point, zodat we er met z'n allen wijzer van worden.

Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

Vier redenen om te participeren en de dialoog te versterken
1. Het wiel: We vinden niet individueel als persoon of organisaties het wiel opnieuw uit. We werken samen aan dezelfde opgaven.
2. Open: Tijdens de Brugdialogen delen we ideeën, mislukkingen en successen.
3. Impact: Luisteren, inbrengen, inspireren, tot je nemen, verwerken, meenemen én toepassen. Impact door het gesprek te voeren en verder te brengen.
4. Puzzel: In dialoog brengen we samen. Ook jij hebt een stukje van de puzzel.

Eerder plaatsgevonden Brugdialogen
Lees hier het verslag van de eerste brugdialogen op donderdag 25 juni.
Lees hier het verslag van de tweede sessie op donderdag 23 juli.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM).

We zien je graag op donderdag 27 augustus om 08:00 uur.

Tot dan!
Hartelijke groet,
Anita Baas (De Bouwagenda)
Marco Hofman (De Bouwcampus)
Harm Telder (De Nederlandse Bruggenstichting)
Reinier Trommel en Jos Wessels (Kennisplatform CROW)
Jetske Eefting (Platform WOW)