Op 3 oktober 2019 vond de allereerste excursie van de Bruggenstichting Young plaats: een spannende middag voor het kersverse bestuur. Blij waren we dan ook dat het enthousiasme voor deze excursie vanuit allerlei richtingen kwam: van jonge studenten tot de lang werkenden en alles er tussenin.

Allereerst verzamelden we ons in “de Rotterdam” van Rem Koolhaas waar we een fantastisch uitzicht op de Nieuwe Maas met al zijn bruggen hadden. Het beste uitzicht hadden we echter op het onderwerp van de dag: de Erasmusbrug. Misschien is dit wel de meest iconische brug van heel Nederland. Behalve een architectonisch hoogstandje zit het ontwerp ook technisch bijzonder in elkaar.

Na een kort inleidend praatje van het bestuur trapte Jaco Reusink van Ingenieursbureau Rotterdam de dag af. Hij vertelde ons allereerst over de werkzaamheden van Ingenieursbureau Rotterdam in het algemeen. Onder andere hun inzet voor de CUR-aanbeveling 124: “Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden” kwam naar voren. Daarna spitste de presentatie zich toe op het ontwerpproces van de grootste en zwaarste basculebrug in West-Europa: de Erasmusbrug. Het ontwerpproces ging gepaard met complexe uitdagingen die voortkwamen uit de wensen van de architect (Ben van Berkel) en de randvoorwaarden waaraan het ontwerp moest voldoen. Een voorbeeld hiervan is de knik die in het val verwerkt zit: technisch ingewikkeld, maar architectonisch gezien natuurlijk prachtig.

Na de presentatie begaf de groep zich, inmiddels in tweeën gesplitst, zich het druilerige weer in om alles eens in het echt te bekijken. Één groep startte de rondleiding in de basculekelder, terwijl de andere groep het bedienhuis ging bekijken.

De grootste en zwaarste basculekelder van West-Europa is natuurlijk indrukwekkend om te zien. Nog indrukwekkender is het wanneer deze bascule in beweging komt tijdens een rondleiding. Dat geluk (of timing) hadden wij als groep! Staand op de balkons met roostervloer tegen de wand van de basculekelder konden we van wel heel dichtbij aanschouwen hoe het bewegingswerk in actie kwam.

Natuurlijk kan ook de (netwerk)borrel niet ontbreken. Om de middag af te sluiten werd, wederom met prachtig uitzicht op de Erasmusbrug, het glas geheven op een geslaagde eerste excursie.

In het bijzonder willen we Jaco Reusink, René Plug en Patrick Keehnen van Ingenieursbureau Rotterdam bedanken voor het verzorgen van deze interessante middag.

Hopelijk tot de volgende excursie!

Innovatief, voorspellend en kostenbesparend onderhoud in de praktijk

7 juli 2021

12.30 - 13.30 uur

Online

Samen met Platform Bruggen organiseren we maandelijkse terugkerende online lunchlezingen rondom het onderwerp ‘levensduurverlenging van bruggen’. In de reeks komen innovatieve inzichten en praktijkvoorbeelden aan bod. Deze eerste betreft een een praktijk casus: de renovatie van de Stationsdraaibrug te Middelburg.

De reeks lunchlezingen wordt na de zomer vervolgt!

Meer info en aanmelden

 

 

aanmeldenBruggendag

Datum: Donderdag 11 maart 2020
Locatie: Online
Techniek: YouFacilitate
Tijd: 13.30 uur tot 16.45 uur
Toegangsprijs: Gratis

Constructeurs krijgen bij deelname aan de middag 2 kennispunten voor het Constructeursregister

uitnodiging mini

Symposium 2020

Introductie

Het Symposium Fiets- en Voetbruggen op donderdag 12 november ging dit jaar online. Bijna tweehonderd beheerders, aannemers, ontwerpers en andere geïnteresseerden deden mee. Het symposium werd georganiseerd door het platform Fiets- en Voetbruggen namens de Nederlandse Bruggenstichting en Platform WOW.

MX3D brug, ontwerp Joris Laarman Lab/Arup. Fotografie BrunoPress

Uitnodiging voor 7e symposium 11 november 2021

Het Platform Fiets+Voetbruggen is in 2014 door de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.
Klik op de knop voor het programma en om aan te melden!

aanmelden

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Bruggenstichting het symposium Fiets+Voetbruggen en de Bruggendag.

Hieronder kunt u de impressies zien van de voorgaande jaren.

Excursie Erasmusbrug Rotterdam door Bruggenstichting Young

Symposium Fiets+Voetbruggen 2020

Symposium Fiets+Voetbruggen 2019

Symposium Fiets+Voetbruggen 2018

Symposium Fiets+Voetbruggen 2017

Symposium Fiets+Voetbruggen 2016

Bruggendag 2020

Bruggendag 2019

Bruggendag 2018

Bruggendag 2017

Bruggendag 2016

Bruggendag 2015

Bruggendag 2014

 

 

 

5e symposium Fiets+Voetbruggen 7 november 2019

Het Platform Fiets+Voetbruggen is in 2014 onder auspiciën van de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van dit type bruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.

brugKatwijk

• 12.45 uur Opening
Door Edwin Megens, Architect bij StudioSK-Movares en voorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen.
Dagvoorzitter is Joris Smits, Architect en Brugontwerper bij Ney & Partners Nederland, hoofd van de Bridge Design & Research Group aan de TU Delft.

• 13.00 uur Integraal lichtontwerp – de kracht en de mogelijkheden van goede verlichting
Door Marion Kresken, ipv-Delft.
Vaak wordt de verlichting van een brug pas op het laatste moment meegenomen bij een ontwerp wat al grotendeels is afgerond. Dat is een gemiste kans. Licht kan van grote betekenis en een waardevolle toevoeging bij het ontwerpen van fiets+voetbruggen zijn. Laat u tijdens deze presentatie inspireren over de kracht en de mogelijkheden van een goed lichtontwerp.

• 13.30 uur Brug tussen Katwijk en Oegstgeest, keuzes die leidden tot een uniek concept
Door Syb van Breda, Syb van Breda &Co.
De brug ligt op enkele kilometers van de kust in een open omgeving, dus de winddruk is hoog. De Rijn is ter plekke zo smal dat de doorvaart in beide richtingen in het midden van het water moet komen. Het enige model dat mogelijk bleek, was een draaibrug, maar dan wel een asymmetrische met een uitzonderlijk lang en slank uitkragende val en een unieke balancering met een hoge pyloon.
De pyloon suggereert eerder een verticale opening dan een horizontale. Des te groter is de verrassing als pyloon en dek spectaculair om een onzichtbare as gaan draaien.

• 14.30 uur Biocomposiet fietsbrug Risumasyl (Friesland), werken aan de klimaatopgave
Door Rinze Herrema, Witteveen+Bos
Op weg naar een volledig circulaire economie, slaat provincie Fryslân een innovatieve weg in met een biocomposiet fietsbrug van vlas en hars over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. Welke kansen zijn benut en welke hindernissen heeft bouwteam DRIVE overwonnen om deze eerste biocomposiet brug in het openbare wegennet te realiseren?

• 14.50 uur Podiumbrug Bocholt, versneller van een gebiedstransformatie
Door Edwin Thie, Arup
Het voormalige industriegebied van de stad Bocholt wordt omgebouwd tot een nieuwe, bruisende wijk. De uitdaging was om samen met stedenbouwkundige- en landschapsarchitecten te zoeken naar een
geschikte oplossing met de meeste gedeelde waarde. De technische uitdaging lag in het realiseren van het architectonische beeld met weervast staal en het beheersen van de beleving van trillingen door voetgangers. De brug was de eerste in Duitsland met een verlijmd glasvezel versterkt kunststof dek.

• 15.10 uur VVK brugontwerp voor Additive Manufacturing
Door Bart-Jan van de Gaag, RHDHV
De mogelijkheden van Additive Manufacturing worden steeds groter en uitgebreider wat ervoor zorgt dat ontwerpers en ingenieurs kunnen denken in nieuwe mogelijkheden. Wat betekent dit voor het
ontwerpen en produceren van bruggen? Middels case studies zal deze presentatie gaan over de uitdagingen van automatisch ontwerp en productie van een vezelversterkte kunststofbrug.

• 16.00 uur Fietsostrada Antwerpen-Lier. Een staalharde keuze: beton, composiet of toch weer staal?
Door Tina Caers (provincie Antwerpen), Geert Siereveld (Composite Structures), Hannes Van de Casteele (Janson Bridging)
Provincie Antwerpen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een echte bruggenbouwer om fietssnelwegen naar een hoger niveau te tillen. Zij kozen voor staal of voor glasvezelversterkte kunststof.
De presentatie richt zich op enkele praktijkvoorbeelden waar de afweging en keuze van het ontwerp wordt toegelicht en waarbij de inzichten die tijdens ontwerp en bouw zijn verkregen, worden gedeeld. Glasvezelversterkte kunststofbruggen zijn in Vlaanderen relatief nieuw.

• 16.30 uur Clausbrug Dordrecht, uitdagingen bij het integrale ontwerp
Door Britte van Kortenhof, Iv-Infra
De brug heeft een lengte van 140m en bestaat uit 2 stalen aanbruggen met een beweegbaar deel van ruim 45m lengte. Het beweegbaar is uitgevoerd als een basculebrug met scharnierende ballastmast en pendelstaaf, en wordt elektrohydraulisch aangedreven. Het architectonische ontwerp van de brug is zeer bijzonder en heeft tijdens het DO-ontwerp geleid tot de nodige uitdagingen.

BrugLandgraaf

Foto's van Gert Jan Luijendijk en Ciska Klooster

 • CK-5669_Edwin_en_Joris
 • CK-5673_Marion_Kresken
 • CK-5674_Zaal
 • CK-5685_Syb_van_Breda
 • CK-5692_Peter_Vijn
 • CK-5696_Rinze_Herrema
 • CK-5702_Rinze_en_Joris
 • CK-5709_Edwin_en_Joris
 • CK-5712_Bart_Jan_van_der_Gaag
 • CK-5721
 • CK-5723_Geert_Siereveld
 • CK-5728_John_Kerkhoff
 • CK-5734_Britte_van_Kortenhof
 • GJL4558_Edwin_Megens_Large
 • GJL4564_Joris_Smits_Large
 • GJL4570_Marion_Kresken_Large
 • GJL4581_Syb_van_Breda_Large
 • GJL4591_deelnemers_Large
 • GJL4593_Peter_Vijn_Large
 • GJL4604_Rinze_Herrema_Large
 • GJL4612_Edwin_Thie_Large
 • GJL4619_Bart-Jan_van_de_Gaag_Large
 • GJL4624_Tina_Caers_Large
 • GJL4634_Geert_Siereveld_Large
 • GJL4636_John_Kerkhoff_Large
 • GJL4655_Britte_van_Kortenhof_Large

Een impressie over een succesvolle 6e bruggendag.

IMG 3860 Lindy Molenkamp Opening Bruggendag 2019
Door dagvoorzitter Lindy Molenkamp Bsc, Directeur Wegen en Kanalen Provincie Overijssel, lid Road Map Bouwagenda Bruggen en Sluizen, lid Kernteam Stroomversnelling Bruggen en bestuurslid van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.
IMG 3870 Jan van t Hof Ga voor kwaliteit
Door Jan van ’t Hof, hoofd afdeling monumenten en collecties van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Nederland telt ruim 63.000 rijksmonumenten waaronder 500 bruggen. Naast enkele grote rivierbruggen als de Waalbrug in Nijmegen en De Hef in Rotterdam, betreft het vooral kleinere bruggen over kanalen en grachten. Waarom zijn bruggen aangewezen als monument en wat zijn de praktische gevolgen van die monumentenstatus voor het gebruik en beheer? Naast antwoord op die vragen geeft de Rijksdienst zijn visie op het behoud van die bruggen voor de toekomst. Kwaliteit in planopzet en uitvoering zijn daarbij van groot belang. Klik hier voor PDF
IMG 3894 Edwin Megens Het uitdagende van Bruggen; het moeten wel Kunstwerken blijven
Door Edwin Megens, Architect bij StudioSK-Movares en voorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen.
Een beschouwing over de uitdagingen, waar architecten zich voor zien geplaatst. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de grote uitdagingen naar de toekomst op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en versnelling, naast innovatieve technische kwaliteit óók een hoogwaardige beeldkwaliteit blijft opleveren. Klik hier voor PDF
IMG 3914 Frederieke Knopperts Duurzaamheid en circulair bouwen
Door Frederieke Knopperts Msc, Programmamanager Circulaire Economie Rijkswaterstaat.
Klimaatverandering en uitputting van onze grondstoffen leiden er toe, dat we op een revolutionair andere wijze moeten nadenken over de inrichting van onze leefomgeving, waaronder de te ontwerpen, de te bouwen en de te beheren bruggen. Klik hier voor PDF
IMG 3926 Dirk Rinze Visser Hoe ver zijn wij van Genua verwijderd
Door Dirk Rinze Visser van Buro Happold, Verenigd Koninkrijk
Hoewel de oorzaak van het instorten van de Morandibrug nog in onderzoek is, kunnen er wel lessen worden getrokken uit deze catastrofe. Aan de hand van Genua en een aantal bijna ongelukken in het VK, zal een internationaal perspectief op structurele veiligheid worden geïllustreerd met voorbeelden uit het verleden, heden en toekomst. Klik hier voor PDF
IMG 3942 Koene Talsma

Vervangingsopgave en de Bouwagenda
Door ir. Koene Talsma, lid Taskforce Bouwagenda en voormalig lid Raad van Bestuur Dura Vermeer
Waar staan we twee jaar na de start van de Bouwagenda en wat zijn de huidige inzichten met betrekking tot de urgentie van de vervangingsopgave ten aanzien van bruggen. Klik hier voor PDF

 

IMG 3965 Henrik Hooimeijer

De opgave voor Rijkswaterstaat
Door ir. Henrik Hooimeijer, Directeur Techniek GPO, Rijkswaterstaat
Op welke wijze heeft Rijkswaterstaat de vervangingsopgave opgepakt en tot welke inzichten heeft dit geleid voor de programmering van nieuwbouw en beheer van bruggen. Klik hier voor PDF

 

IMG 3968 Fred Westenberg Bruggenstichting in beweging
Door Fred Westenberg, voorzitter van de Nederlandse Bruggenstichting.
Met onder meer de presentatie van het studieboek “Bruggen basiskennis voor civiel technici”, de oprichting van het Jongeren Platform en het platform Brugbeheerders ontmoeten Brugbeheerders (BBOBB). Klik hier voor PDF
 • IMG_3853_zaal
 • IMG_3854_zaal
 • IMG_3860_Lindy_Molenkamp
 • IMG_3870_Jan_van_t_Hof
 • IMG_3894_Edwin_Megens
 • IMG_3905_Jan_en_bezoekers
 • IMG_3908_bezoekers_uit_Groningen
 • IMG_3910_bezoeker_met_boek
 • IMG_3914_Frederieke_Knopperts
 • IMG_3926_Dirk_Rinze_Visser
 • IMG_3942_Koene_Talsma
 • IMG_3965_Henrik_Hooimeijer
 • IMG_3968_Fred_Westenberg
 • IMG_3975_Peter_Vijn
 • IMG_4800_Large
 • IMG_4817_Large
 • IMG_4827_Large
 • IMG_4842_Large
 • IMG_4860_Large
 • IMG_4875_Large
 • IMG_4886_Large
 • IMG_4898_Large
 • IMG_4909_Large
 • IMG_4916_Large
 • IMG_4917
 • IMG_4922_Large
 • IMG_4928_Large

Zoals gebruikelijk in maart organiseert de Bruggenstichting haar Bruggendag. Dit jaar wederom in de Jaarbeurs in Utrecht.aanmelden
Het thema dit keer is: Bouwmeesters; wie voelt zich verantwoordelijk voor onze bruggen?

We vertrouwen erop u een interessant programma te kunnen bieden en ontmoeten u dan ook graag de 12e maart in de Jaarbeurs, Utrecht.

Aanmelden is niet meer mogelijk!

Thema: BRUGGEN ALS LANDMARK

Opening Bruggendag 2018 met als thema “Landmarks”
Door dagvoorzitter prof. ir Bert Snijder, hoogleraar TU/e en vice-president IABSE.

plaatje 03

Renovatie van een monument
door ir Dick Schaafsma, adviseur Rijkswaterstaat GPO afdeling bruggen en viaducten
In 1936 werd de gierpont tussen Lent en Nijmegen vervangen door de grootste boogbrug van Europa: de Waalbrug bij Nijmegen. Sindsdien is de brug verminkt in de oorlog, het toneel geweest voor heldendaden en een Rijksmonument geworden. Dat wil niet zeggen dat de brug na 80 jaar met pensioen kan gaan. Recent zijn er grote plannen om de brug geschikt te maken voor de komende 80 jaar!
plaatje 01
Een nieuwe brug in Utrecht
door Edwin Schepers, projectmanager HSM Steel Structures
Recent is de spoorbrug UtARK succesvol tussen twee bestaande bruggen in geïnstalleerd. Gebruikelijke methoden van installeren zoals het compleet invaren of het inhijsen waren bij deze installatie geen opties. Deze spoorbrug moest namelijk tussen twee bestaande bruggen in worden geparkeerd, op slechts 20cm van de bestaande spoorbrug. Samen met het managen van de vele stakeholders gaf dit een mooie uitdagingen.
plaatje 02
Het ontwerpen en construeren van markante bruggen
door prof. dr Mike Schlaich, schlaich bergermann partner
Nieuwste landmark voor New Delhi. De in aanbouw zijnde Yamuna tuibrug wordt een belangrijke verbinding tussen Wazirabad en de binnenstad. Het is een technisch gecompliceerde en uitdagende brug. Specifieke eisen aan de brug komen o.a. voort uit de gestelde esthetische eisen én uit het verkrijgen van het benodigde draagvlak onder de bevolking. Het ontwerp, de bouw en lokale uitdagingen zullen worden toegelicht en geïllustreerd.
plaatje 04
Omdat het niet anders kon, de missie van de architect als brugontwerper
door René van Zuuk, René van Zuuk Architecten
Behandeld worden vier verschillende bruggen waarbij de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepalend zijn geweest voor de fundamentele keuzes in het ontwerpproces. De vormgeving en de constructieprincipes vullen logisch de overgebleven ruimte. De ontwerpen zijn verrassend en hebben een helder principe. De bruggen zijn functioneel maar ook iconisch.

plaatje 07

Talent in aantocht, studenten pitchen hun afstudeerwerk onder leiding van ir. Joris Smits, architect RHDHV / TU Delft
De “Bridge Design Studio” is de nieuwste loot aan de stam van de Bridge Design Group van de TU Delft. Afstudeeronderwerpen in de studio variëren van brugontwerpen over de Maas in Rotterdam, topological optimization als  ontwerpmethodiek voor een voetgangersbrug in Amsterdam, hybride brugconstructies in glas en VVK, bio-composite als constructiemateriaal voor een voetgangersbrug én ook nog het winnende (en gerealiseerde) ontwerp van een studentenprijsvraag.
plaatje 05
Sprong over het IJ
door drs Bas Boeker, projectmanager Javabrug ,gemeente Amsterdam
In de zomer van 2017 is het voor Amsterdam historische besluit genomen om een langzaam verkeers- brug te realiseren over het IJ. Hiermee wordt Amsterdam-Noord verbonden met de rest van de stad. Maar wel over één van de drukste vaarwegen van Nederland midden in het centrum van de stad. In deze bijdrage zal worden ingegaan over het proces om te komen tot deze brug: op welke wijze gaat Amsterdam deze sprong maken.
plaatje 06

Foto's door Gert-Jan Luijendijk en Ciska Klooster

 • IMG_2821-GJL
 • IMG_2822-GJL
 • IMG_2823-GJL
 • IMG_2824-GJL
 • IMG_2826-GJL
 • IMG_2827-GJL
 • IMG_2828-GJL
 • IMG_2830-GJL
 • IMG_2832-GJL
 • IMG_2833-GJL
 • IMG_2834-GJL
 • IMG_2836
 • IMG_2837
 • IMG_2838-GJL
 • IMG_2839-GJL
 • IMG_2840
 • IMG_2841-GJL
 • IMG_2842-GJL
 • IMG_2846
 • IMG_2848-GJL
 • IMG_2849-GJL
 • IMG_2850
 • IMG_2851-GJL
 • IMG_2853
 • IMG_2856
 • IMG_2857
 • IMG_2859
 • IMG_2860-GJL
 • IMG_2861
 • IMG_2862-GJL
 • IMG_2864
 • IMG_2869-GJL
 • IMG_2870-GJL
 • IMG_2871-GJL
 • IMG_2872
 • IMG_2874
 • IMG_2875
 • IMG_2879
 • IMG_2880
 • IMG_2881-GJL
 • IMG_2882
 • IMG_2883-GJL
 • IMG_2884
 • IMG_2885
 • IMG_2886-GJL
 • IMG_2887-GJL
 • IMG_2888-GJL
 • IMG_2889-GJL
 • IMG_2895-GJL
 • IMG_2896
 • IMG_2897
 • IMG_2898-GJL
 • IMG_2899-GJL
 • IMG_2900
 • IMG_2901
 • IMG_2902-GJL
 • IMG_2903
 • IMG_2904
 • IMG_2906
 • IMG_2907
 • IMG_2908
 • IMG_2909
 • IMG_2910
 • IMG_2911
 • IMG_2913
 • IMG_2914
 • IMG_2915
 • IMG_2916-GJL
 • IMG_2917-GJL
 • IMG_2920
 • IMG_2921
 • IMG_2922-GJL
 • IMG_2923-GJL
 • IMG_2924
 • IMG_2925
 • IMG_2926-GJL
 • IMG_2927
 • IMG_2928
 • IMG_2929-GJL
 • IMG_2931
 • IMG_2932-GJL
 • IMG_2933-GJL
 • IMG_2934-GJL
 • IMG_2935
 • IMG_2937
 • IMG_2939
 • IMG_2940-GJL
 • IMG_2941-GJL
 • IMG_2942-GJL
 • IMG_2943
 • IMG_2944-GJL
 • Img_2835-GJL

 

banner

 

Een terugblik op een succesvol syposium over Fiets- en voet bruggen op 2 november 2017

 • IMG_2083
 • IMG_2084
 • IMG_2085
 • IMG_2086
 • IMG_2087
 • IMG_2091
 • IMG_2092
 • IMG_2093
 • IMG_2097
 • IMG_2102
 • IMG_2103
 • IMG_2104
 • IMG_2106
 • IMG_2107
 • IMG_2109
 • IMG_2110
 • IMG_2114
 • IMG_2115
 • IMG_2116
 • IMG_2117
 • IMG_2118
 • IMG_2120
 • IMG_2121
 • IMG_2122
 • IMG_2125
 • IMG_2128
 • IMG_2132
 • IMG_2133
 • IMG_2136
 • IMG_2139
 • IMG_2141
 • IMG_2142
 • IMG_2143
 • IMG_2144
 • IMG_2146
 • IMG_2147
 • IMG_2148

Een terugblik op de succesvolle en drukbezochte bruggendag op 16 maart 2017

Thema: ‘Bruggen in de lift – Ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken’.

bruggendag2017 thumbnails

bruggendag2017 programma

 • IMG_0715
 • IMG_0716
 • IMG_0717
 • IMG_0719
 • IMG_0720
 • IMG_0722
 • IMG_0724
 • IMG_0725
 • IMG_0726
 • IMG_0729
 • IMG_0731
 • IMG_0732
 • IMG_0735
 • IMG_0738
 • IMG_0741
 • IMG_0743
 • IMG_0746
 • IMG_0747
 • IMG_0748
 • IMG_0749
 • IMG_0750
 • IMG_0751
 • IMG_0752
 • IMG_0753
 • IMG_0756
 • IMG_0757
 • IMG_0759
 • IMG_0760
 • IMG_0761
 • IMG_0762
 • IMG_0763
 • IMG_0764
 • IMG_0765
 • IMG_0767
 • IMG_0768
 • IMG_0771
 • IMG_0772
 • IMG_0773
 • IMG_0774
 • IMG_0775
 • IMG_0776
 • IMG_0777
 • IMG_0778
 • IMG_0779
 • IMG_0780
 • IMG_0781
 • IMG_0782
 • IMG_0783
 • IMG_0784
 • IMG_0785
 • IMG_0787
 • IMG_0788
 • IMG_0789
 • IMG_0790
 • IMG_0791
 • IMG_0792
 • IMG_0793
 • IMG_0794
 • IMG_0795
 • IMG_0797
 • IMG_0800
 • IMG_0802
 • IMG_0806
 • IMG_0807
 • IMG_0812
 • IMG_0813
 • IMG_0814
 • IMG_0815
 • IMG_0816
 • IMG_0817
 • IMG_0818
 • IMG_0820
 • IMG_0821
 • IMG_0822
 • IMG_0823
 • IMG_0826
 • IMG_0827
 • IMG_0828
 • IMG_0829
 • IMG_0830
 • IMG_0831
 • IMG_0832
 • IMG_0834
 • IMG_0835
 • IMG_0837
 • IMG_0838
 • IMG_0840
 • IMG_0843
 • IMG_0844
 • IMG_0845
 • IMG_0846
 • IMG_0847
 • IMG_0848
 • IMG_0851
 • IMG_0853
 • IMG_0854
 • IMG_0856
 • IMG_0858

Op deze pagina informeren wij u over de activiteiten die de Nederlandse Bruggenstichting organiseert.

Zo zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten:

Sinds 2014 wordt elk jaar in maart de bruggendag georganiseerd.

Sinds 2015 wordt in november het symposium Fiets+Voetbruggen georganiseerd.

Meer details over deze bijeenkomsten kunt u hier lezen.

 

Doel van het Platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van dit type bruggen. Eén van de activiteiten behelst het jaarlijks organiseren van een symposium, waarin actuele onderwerpen worden behandeld. Andere activiteiten omvatten het bijdragen bij het tot stand komen van normering op dit gebied, omdat de bestaande normering niet past bij dit type constructie. Daarnaast wordt de ontwikkeling van nieuwe materialen, zoals VVK en drukboogontwikkelingen gevolgd. Verder worden de mogelijkheden voor en/of de wenselijkheid van een catalogus voor Fiets+Voetbruggen nagegaan.

Het symposium begon met een korte wandeling door oud Amersfoort o.l.v. Francis Grond, adviseur beheer civiele en artistieke kunstwerken van de gemeente  Amersfoort. Er werd een bezoek gebracht aan vier objecten:
Het Havik, een voormalige doorwaadbare plek in de 25 meter brede rivier de Eem. De huizen stonden op dezelfde locatie als thans met hun voorgevels in het water. Toen de eerste stadsmuur haar betekenis verloor door de aanleg van de tweede werden in de eerste helft van de vijftiende eeuw op de eerste stadsmuur woningen gebouwd, de bekende Muurhuizen. In de tweede stadsmuur werd omstreeks 1400 een gecombineerde land- en waterpoort gebouwd, de bekende koppelpoort.
Over de Eemhaven ligt de door architect Van Roosmalen Van Gessel uit Delft ontworpen brug ’t Sasje’ met de getuide masten.
In zijn inleiding wees Joris Smits, de dagvoorzitter, op de zesde ‘International Footbridge Conference’ die in september 2017 in Berlijn zal worden gehouden en waar onder meer het ontwerpen van bruggen over de Spree een onderdeel zal zijn. Voor meer informatie, zie http://www.footbridge2017.com/.
Liesbeth Tromp van Royal HaskoningDHV besprak het Ontwerp van een VKK-brug voor Bergen – Noorwegen met een overspanning van circa 42 m.
Bij de specialisatie van de opdracht was beschreven dat geen staal als constructiemateriaal mocht worden gebruikt omdat de brug over een spoorweg voert en ook was een pijler niet gewenst. Speciale eisen worden gesteld aan het brugdek ten gevolge van het gebruik van spijkerbanden en een minimale water- en vuilindringing. Gekozen is voor een vinylester als hars en glasvezel als wapening. De permanente doorbuiging van 45 mm is gecompenseerd door het aanbrengen van een zeeg. De hoofdligger bestaat uit een vakwerk, waarvan de knopen met staal gevoerd zijn en er stalen schoenen zijn ingebracht voor de bevestiging aan het dek. In 2017 start de inschrijving voor de uitvoering.
William Schutte van de Gemeente Rotterdam en Martijn Veltkamp van Fiber Core Europe bespraken de Exercitiebrug in Rotterdam. Deze brug is een geïntegreerde brug, dat wil zeggen het brugdek is ingeklemd in het landhoofd. Niet alleen beperkt deze constructie het veldmoment in het dek, maar ook zijn het ontbreken van opleggingen en voegovergangen voordelen. Voordelen, die over het algemeen bij voetgangersbruggen nu niet zo’n grote rol spelen. In dit geval is het voordeel  gelegen in de reductie van de doorbuiging en de trillingen van het brugdek.
De inklemming is gerealiseerd door het aanspannen van het dek met 3x2 ankers in een betonpoer, die onderheid is met 4x2 stalen buispalen. Het bijzondere is dat de inklemming weer ongedaan kan worden gemaakt als de brug (tijdelijk) verwijderd zou moeten worden. Bijzondere aandacht is natuurlijk vereist voor de inleiding van de krachten van ankers in poer en brugdek door middel van stalen kokers. Voordat het brugdek wordt vervaardigd wordt de precieze plaats van de ingestorte ankers ingemeten, waarna de maatvoering in het brugdek kan worden aangepast. De bereikte slankheid l/h bedraagt 1/68!
Een andere noviteit bij deze brug betrof het materiaalgebruik en de vormgeving van de leuning, namelijk VVK. De leuning bestaat uit met elkaar verweven ballusters en regels. Aan de hand van de gewenste vorm wordt in een mal de vorm van de leuning uitgefreesd, waarna het VVK erin wordt aangebracht. Het trillingscomfort van deze brug is goed, omdat de versnellingen weliswaar hoog, maar kortdurend zijn.
Zinzi Reimert van TNO verzorgde een lezing over de door de mens veroorzaakte trillingen op voetbruggen: kan het wat minder?
Allereerst stelt ze dat wanneer we praten over trillingen, we ons focussen op comfort en daarmee de bruikbaarheid van de brug. Aan de basis hiervan staat dat de veiligheid van de brug te allen tijde gegarandeerd moet worden. Ook benadrukt zij dat de beleving van trillingen in bruggen sterk samenhangt met de omgeving van de brug (een brug in een park versus boven de Grand Canyon) en het verwachtingspatroon van de gebruiker (een slingerende hangbrug versus een stenen brug). En wat zou er met de onrust onder het publiek zijn gebeurd als bij het betreden van de Millennium Bridge in Londen een waarschuwingsbord had gestaan: ‘trillingen mogelijk, veiligheid gegarandeerd‘?
Zinzi Reimert heeft bij TNO een onderzoek gedaan met een probabilistische benadering waarbij vier verschillende scenario’s (in park – in stationshal – in woonwijk – in winkelcentrum) zijn bestudeerd. Hierbij heeft zij zowel gekeken naar de kans van optreden van voetgangersbelastingen, als naar de kans dat een voetganger bij het  oversteken van de brug daadwerkelijk wordt blootgesteld aan volgens de Eurocode ontoelaatbare trillingen. Bij korte bruggen (~10m) kan vandalisme (stampen op de brug) in de sterkteberekening een rol gaan spelen. Voor bruggen met een grote overspanning is het doorgaans niet mogelijk met voldoende mensen exact in hetzelfde ritme te springen om de brug zo heftig in trilling te brengen dat deze kapot gaat. Al met al een presentatie van een interessant onderzoek dat aangeeft dat er stappen gezet kunnen worden om de regelgeving op het gebied van comfort van voetgangersbruggen als gevolg van trillingen aan te scherpen, door via verder onderzoek meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijk optredende trillingen in combinatie met de voetgangersbelasting.
Na de pauze kwam de Fietsbrug en natuurverbinding Nigtevegt aan de orde. Aan de brug zelf is al aandacht besteed in BRUGGEN nr. 2, jaargang 23 (juni 2015) waardoor er hier niet verder over wordt bericht. Interessant is dat de gehele voorbereidingsfase volgens de ‘Best Value-benadering’ is gedaan. De vormgeving kwam pas in beeld nadat alle betrokken partijen hun inbreng hadden gehad en nadat de gunning van het ontwerp op basis van EMVI-criteria was verleend. De invloed van de opdrachtgever is zoveel mogelijk teruggedrongen, om een zo breed mogelijke draagvlak bij het totstandkomingsproces mogelijk te maken.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde middag wat betreft inhoud en wat betreft belangstelling. Een aanrader voor komend jaar!

 

 • IMG_9854 Large
 • IMG_9856 Large
 • IMG_9857 Large
 • IMG_9858 Large
 • IMG_9859 Large
 • IMG_9860 Large
 • IMG_9861 Large
 • IMG_9862 Large
 • IMG_9864 Large
 • IMG_9865 Large
 • IMG_9866 Large
 • IMG_9867 Large
 • IMG_9868 Large
 • IMG_9871 Large
 • IMG_9872 Large
 • IMG_9874 Large
 • IMG_9876 Large
 • IMG_9877 Large
 • IMG_9881 Large
 • IMG_9882 Large
 • IMG_9883 Large
 • IMG_9886 Large
 • IMG_9890 Large
 • IMG_9892 Large
 • IMG_9896 Large
 • IMG_9897 Large
 • IMG_9898 Large
 • IMG_9900 Large
 • IMG_9901 Large
 • IMG_9903 Large
 • IMG_9905 Large
 • IMG_9909 Large
 • IMG_9914 Large
 • IMG_9916 Large
 • IMG_9920 Large
 • IMG_9922 Large
 • IMG_9923 Large
 • IMG_9924 Large
 • IMG_9925 Large
 • IMG_9930 Large
 • IMG_9934 Large
 • IMG_9937 Large
 • IMG_9939 Large
 • IMG_9940 Large
 • IMG_9941 Large
 • IMG_9942 Large
 • IMG_9943 Large
 • IMG_9944 Large
 • IMG_9945 Large
 • IMG_9949 Large
 • IMG_9951 Large
 • IMG_9952 Large
 • IMG_9953 Large
 • IMG_9956 Large
 • IMG_9959 Large
 • IMG_9963 Large
 • IMG_9964 Large
 • IMG_9969 Large
 • IMG_9971 Large
 • IMG_9972 Large

Bruggendag op 17 maart 2016

Thema ‘Bruggen in beweging’

ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIE IN BEWEEGBARE BRUGGEN

door de dagvoorzitter Joris Smits, bestuurslid Bruggenstichting, Architect | Brugontwerper, Royal HaskoningDHV | TU Delft

Nieuwe ontwikkelingen
door Jaco Reusink, Senior Adviseur Kunstwerken, Gemeente Rotterdam
Bij beweegbare bruggen is er sprake van een veelheid aan nieuwe ontwikkelingen. De terugtredende overheid en DB(M) contracten resulteren in nieuwe marktverhoudingen. Ontwerpprijsvragen leiden tot  geheel nieuwe verschijningsvormen en de toepassing van innovatieve materialen, aandrijvingen en installaties zorgen voor  nieuwe uitdagingen en valkuilen. Dit alles speelt zich af binnen het strakke keurslijf van normen, richtlijnen, arbeidsmiddelenrichtlijn en machinerichtlijn en veiligheidsstandaarden als PL en SIL in een groeiende markt voor innovatieve instandhouding.

Herberekenen ≠ vervangen.
-Kosten besparen door doelmatig herberekenen bij grootschalige wijzigingen aan beweegbare bruggen-
door Jacques Montijn, Projectmanager / adviseur Beweegbare Installaties
CMSE®Movares Nederland BV, Rotterdam
De provincie Zuid Holland gaat 5 bruggen langs het Aarkanaal grootschalig renoveren.
De eisen van de Machinerichtlijn stellen dat de brug na een dergelijke wijziging veilig en aantoonbaar sterk en stabiel is. Hierdoor dreigen hoge kosten te ontstaan als getoetst wordt aan de huidige normen. Door een slimme herberekening van de aandrijvingen heeft Movares aanzienlijke kosten kunnen besparen voor de opdrachtgever. Deze methodiek is maatwerk maar wel toepasbaar op andere bruggen.

Wat mij beweegt
door Joris Smits, Architect | Brugontwerper, Royal HaskoningDHV | TU Delft
Liever nog dan bruggen ontwerpen, ontwerp ik beweegbare bruggen. Beweging is per definitie dynamisch en is in staat levenloze objecten te animeren. Beweging spreekt tot de verbeelding en is tegelijkertijd buitengewoon ingewikkeld. Een beweegbare brug is immers één grote machine, alle onderdelen hebben hun eigen taak maar zijn tegelijkertijd  nauwkeurig op elkaar afgestemd om te komen tot een efficiënte beweging. In mijn voordracht zullen een aantal ongebruikelijke beweegbare bruggen, zowel van eigen hand als van mijn studenten, de revue passeren.

Bouw van de nieuwe Botlekbrug
door Patrick van Os, Ontwerpmanager Ballast Nedam Engineering
Als onderdeel van de capaciteitsuitbreiding van de A15 is de nieuwe Botlekbrug gerealiseerd. De nieuwe Botlekbrug bestaat uit twee hefdelen, die volledig gebalanceerd worden door contragewichten. Naast 2x2 rijstroken en een lokale verbinding voorziet de Botlekbrug in de capaciteit voor twee spoorverbindingen.
De nieuwe Botlekbrug is een hefbrug van formaat.

Bruggen in Beweging
door Paul van der Heul MSc, Hoofd Kenniscentrum Genie, Ministerie van Defensie
Bruggen en overgangen geven een krijgsmacht flexibiliteit en mogelijkheden tot verrassing. “Bruggen in beweging” onderstreept de noodzaak van (kennis van) bruggen binnen de krijgsmacht. Ontwikkelingen op dit gebied kunnen niet zonder samenwerking met civiele partners.

 • IMG_7638
 • IMG_7639
 • IMG_7642
 • IMG_7645
 • IMG_7646
 • IMG_7647
 • IMG_7650
 • IMG_7651
 • IMG_7652
 • IMG_7654
 • IMG_7658
 • IMG_7660
 • IMG_7665
 • IMG_7666
 • IMG_7667
 • IMG_7668
 • IMG_7669
 • IMG_7670
 • IMG_7671
 • IMG_7672
 • IMG_7674
 • IMG_7675
 • IMG_7676
 • IMG_7677
 • IMG_7679
 • IMG_7680
 • IMG_7682
 • IMG_7683
 • IMG_7684
 • IMG_7685
 • IMG_7686
 • IMG_7687
 • IMG_7688
 • IMG_7689
 • IMG_7691
 • IMG_7695
 • IMG_7697
 • IMG_7699
 • IMG_7703
 • IMG_7705
 • IMG_7707
 • IMG_7709
 • IMG_7711
 • IMG_7714
 • IMG_7717
 • IMG_7718
 • IMG_7719
 • IMG_7721
 • IMG_7722
 • IMG_7732
 • IMG_7733
 • IMG_7736
 • IMG_7737
 • IMG_7738
 • IMG_7739
 • IMG_7740
 • IMG_7743
 • IMG_7744
 • IMG_7745
 • IMG_7746
 • IMG_7747
 • IMG_7748
 • IMG_7749
 • IMG_7750
 • IMG_7751
 • IMG_7752
 • IMG_7753
 • IMG_7754

 

De Bruggendag wordt mede mogelijk gemaakt door:

bruggendag logo

VIERDE SYMPOSIUM FIETS+VOETBRUGGEN: LEERZAAM!

Op 2 november 2018 is er in Amersfoort voor de vierde keer het symposium Fiets+Voetbruggen gehouden, georganiseerd door het gelijknamige platform, onder auspiciën van de Bruggenstichting.
Na een ‘call for papers’ hebben betrokkenen voorstellen ingediend voor lezingen en artikelen, waaruit een keuze is gemaakt voor deze middag. Ook kunnen we ons verheugen in een buitenlandse deelname. Hier volgt in het kort een beschrijving van de lezingen.

MILIEUVERGELIJKING VAN GEACETYLEERD HOUT (ACCOYA), AZOBÉ, STAAL EN BETON

Pablo van der Lugt, TU Delft faculteit Architectuur en Bebouwde Omgeving

Gedurende de klimaattop in Parijs zijn bindende afspraken gemaakt hoe klimaatverandering te beheersen. De rol van bossen en hout heeft hierin een belangrijke rol gekregen.LowerHateaBridge
Een potentierijke route om de levensduur van snel groeiend, duurzaam geoogst dennenhout op een milieu-vriendelijke wijze te verlengen, en hiermee toe te kunnen toepassen in de GWW sector, is het volledige nietgiftige acetyleren van hout. Inmiddels zijn er vele projecten van het zogenaamde Accoya-hout gerealiseerd, waaronder twee verkeersbruggen voor de zwaarste verkeersklasse in Sneek. In de presentatie is een milieuvergelijking gemaakt op basis van de CO2-voetafdruk (carbon footprint) van verschillende relevante alternatieven voor de toepassing in fietsersbruggen: Accoya, Azobé, staal en beton. De resultaten laten zien dat geacetyleerd hout ten opzichte van niet hernieuwbare materialen, een veel lagere CO2-voetafdruk heeft, evenals duurzaam geoogst Azobé – zelfs een negatieve CO2-voetafdruk heeft, gerekend over de gehele levensduur van de toepassing (cradle to grave).

PILOTPROJECT DUURZAAMHEID IN AMERSFOORT

Wouter Schik, Gemeente Amersfoort (pdf)

De vervanging van zes houten fiets+voetbruggen is een pilotproject duurzaamheid van de gemeente Amersfoort, waarbij, parallel aan het standaard ontwerpproces, hebben we met de Aanpak Duurzaam GWW verkend en bepaald welke duurzaamheidsthema’s in welke mate van toepassing zijn. Bij elke brug is de vraag: is deze nodig en zo ja wat zijn dan de functionele eisen? Volstaat bijvoorbeeld een kortere en/of smallere brug of een duiker? Zorgvuldig worden alle ambitiethema’s beschouwd, met materiaalkeuze en circulariteit voorop. Hierbij zijn LCA’s van verschillende alternatieven onderzocht. Fraaie, onderhoudbare en integraal duurzame bruggen zijn het eindresultaat, met als uitgangspunt hergebruik van hout en staal. Duurzaamheid blijkt niet duurder, maar is vooral een kwestie van slimmer nadenken, organiseren en dus ‘investeren aan de voorkant’.

THE VALUE OF GOOD INFRASTRUCTURE DESIGN

Martin Knight, Knight Architects, London

Waar ter wereld we ook zijn, we brengen bruggen in verband met een beleving van een plaats en die beleving bevestigt mensen en verklaart de brede aantrekkingskracht van een brugontwerp. Bruggen voegen waarde toe en versterken de identiteit. Of het nu gaat om het verbeteren van een verbinding, het genereren van publieke trots of het creëren van een centraal punt dat leidt tot meer voetgangers. De door de jaren veranderende infrastructuur, geïllustreerd door werken van briljante ingenieurs als Brunel en Eiffel, is een krachtige signaal dat de tijd snel voorbijgaat en dat kwaliteit overleeft. In een aanstekelijk betoog brengt Martin ons het belang bij van een goede vormgeving. Wanneer we het ontwerp van nieuwe bruggen en infrastructuur beschouwen, hoe houden we deze waarden dan in gedachten, zodat onze erfenis even goed wordt ervaren als en even mooi en duurzaam is als die van onze voorgangers?

CATHARINABRUG: LANGSTE EN SLANKSTE BRUG IN UHSB IN NEDERLAND

Aan dit onderwerp is in het tijdschrift Bruggen - december 2018 uitgebreid aandacht besteed.

MOREELSEBRUG UTRECHT, TOEPASSING VAN TMD’S

Bas Wijnbeld, ABT

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug passeert twaalf perrons en heeft een lengte van circa 300 m. De brugdelen zijn excentrisch opgelegd op de V-vormige pijlers. Door de bijzondere vormgeving ontstaan er trillingen in zowel de verticale als de laterale richting. In het ontwerp zijn twaalf Tuned Mass Dampers (TMD’s) voorzien. Praktijkmetingen hebben bijgedragen aan de exacte specificaties. In de presentatie zijn de metingen en de keuzes van TMD’s belicht.

JAVABRUG AMSTERDAM: WAT IS DE FIETS+VOETBRUG VAN DE TOEKOMST?

Toon Banen en Ton de Rijcke, gemeente Amsterdam (pdf)

Aan deze brug is al eerder aandacht besteed in het maartnummer van dit jaar.
De brug wordt ingepast in het huidige vervoersnetwerk. Hoe zorg je voor een robuuste verbinding met toekomstwaarde? Welke maatregelen moeten/kunnen nu al genomen worden om de ontwikkelingen de komende 100 jaar te kunnen faciliteren? Deelnemers konden via een stemsite direct hun mening zichtbaar maken over de ontwikkelingen van het vervoer per fiets in de stad, lektrische (bak)fiets – bezorgdiensten, op bruggen en fietspaden in combinatie met voetgangers.

 

symposium

symposium 1

symposium 2

symposium 3

symposium 4