Bruggendag 2018

BRUGGEN ALS LANDMARKaanmelden

Onder dit motto wordt op 15 maart 2018 in Utrecht de 5e Bruggendag gehouden in het auditorium van Rijkswaterstaat, gebouw Westraven, Utrecht, waar we voor de eerste maal een buitenlandse spreker mogen verwelkomen.
Als dagvoorzitter fungeert prof. ir. H.H. (Bert) Snijder, hoogleraar aan de TU Eindhoven, die daarnaast ook verslag zal doen van de IABSE-bijeenkomst in Vancouver.

Op het programma staan de volgende lezingen:
Over het ontwerpen en construeren van markante bruggen
Prof. Dr. Mike Schlaich, TU Berlijn, SBP schlaich bergermann und partner.
Renovatie van een monument
Dick Schaafsma, RWS Grote Projecten en Onderhoud, afd. Bruggen en Viaducten
In 1936 is de Waalbrug van Nijmegen in gebruik genomen, op dat moment de grootste boogbrug van Europa. Nu moet deze aangepast worden aan de huidige eisen, maar met behoud van het monumentale karakter.
Talent in aantocht
Ir. J. Smits, architect RHDHV / TU Delft
Een aantal pitches van studenten van de Bridge Design Group van de TU Delft worden gepresenteerd.
Landmark in aanbouw
BAM / HSM / Sarens / ProRail / Gemeente Utrecht
Het Amsterdam Rijnkanaal vormt een barrière tussen het centrum van de stad Utrecht en de stadsuitbreiding Leidsche Rijn aan de westzijde van het kanaal.
Tussen de Zuilensebrug in de N230 en de Galecopperbrug in de A12 liggen al zeven bruggen, de achtste is nu in aanbouw.
Sprong over het IJ
Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft serieuze plannen voor het bouwen van een brugverbinding tussen het stadscentrum en Amsterdam Noord.
De missie van de architect als brugontwerper
René van Zuuk, architect.
Nieuw op deze dag is de opstelling van een aantal ‘Thema-Trefpunten’ in de foyer naast het auditorium waarin een aantal niet commerciële organisaties in discussie wil gaan met congresgangers rond thema’s die de dagvoorzitter tijdens de plenaire zitting zal aangeven.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn